I 2023 ble til sammen tre kålrotsorter testet ut på Dønna i Nordland. Sortene Helenor, Skerne og Teviot ble prøvd ut, og Vigod ble brukt som målesort. Feltet ble sådd 10. mai for hånd, og høstet 5. oktober. Fiberduk lå på i seks uker fra såing. Deretter ble det lagt på insektsnett som lå på fram til høsting. Jordtypen var siltig sandjord.

2023 Donna kalrotsorter 6
Foto: Sunniva Løwø

Resultat

Avling

Teviot hadde den høyeste avlingen og ingen utsortering på grunn av kvalitetsfeil.

Skerne hadde den nest høyeste avlinga, og en salgbar andel på 75 %.

Vigod hadde færrest røtter, men kom likevel bedre ut enn Helenor når det kommer til totalavling i kg fordi røttene i snitt var litt større. Den salgbare andelen av avlinga for Vigod var i gjennomsnitt på 65 % av totalavlinga.

Helenor hadde den laveste andelen salgbar avling på 10 % på grunn av indre misfarging. I tillegg var andelen små røtter (< 300 g) høyere for Helenor enn for de andre sortene.

2023 Skerne Donna 21
Foto: Sunniva Løwø
2023 Teviot Donna 31
Foto: Sunniva Løwø
2023 Vigod Donna 21
Foto: Sunniva Løwø
2023 Helenor Donna 21
Foto: Sunniva Løwø

Smak

I smakstesten kom Vigod og Skerne best ut.

Skerne smakte søtest, mens Vigod hadde mest kålrotsmak. Panelet var todelt på om de foretrakk den søteste kålrota eller den med mest kålsmak. Teviot kom dårligst ut i smakstesten og ble beskrevet som «smakløs». Teviot hadde i dette feltet en noe avlang form, mens de andre sortene var mer eller mindre runde. Den indre fargen var fin og gul hos alle sortene. Vigod, Teviot og Helenor har lilla skolt, men Teviot og Helenor var glattere og lysere lilla enn Vigod i dette feltet. Skerne har grønn skolt.

Takk til

Prosjektet finansieres av Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og NLR. Takk til feltvert Jostein Skaga, og takk til Norgro som har bidratt med frø.