Sortene ble sortert og vurdert om høsten, og 50 løk av hver sort ble lagt inn på lager. Sortene er delt inn etter frøfirma og sammenliknet innad etter leverandør.

Sortsforsøket er støttet av NLR Grøntmidler. LOG og NORGRO har bidratt med stikkløk.

Lok Tabell 1

Gul løk – NORGRO

Hysky er nå hovedsort og sammenligningsgrunnlag i Norgro-feltet, og var med i sortsforsøk for første gang hos NLR Øst i 2015. Den var blant de gule sortene som spirte tidligst, og den hadde 95 % legde ved rykking. Hysky var blant de tre sortene som gav best avling i feltet, og hadde god fordeling. Hysky hadde fin, tynn hals og er en rund, jevn og pen løk.

Hyroad ble sett første gang hos oss i 2019. Den var jevn med fin form, men hadde litt tykkere hals og ikke like god avling som Hysky. Skallkvaliteten var bra. Vi ser på den videre i forsøk hvis det er setteløk av den i 2024.

Hygate ble sett første gang hos NLR Øst i 2022. Den ble rykket samtidig som Hysky ved 95 % legde. Sorten ga best totalavling i feltet, og hadde hele 63 % som var i 65-85 mm sjiktet, men kan bli litt stor hvis den står for lenge.

Hygate er en forholdsvis tidlig sort som skal være sterk mot fusarium. Vi ser på Hygate videre.

Hygate
Hygate
Hysinger
Hysinger

Hysinger var med i sortsforsøk for første gang hos NLR Øst i 2018. Sorten er forholdsvis sein. I år hadde den 40 % legde ved rykking den 31/8. Den hadde litt bedre avling og fordeling enn Hysky. Sorten er i utgangspunktet jevn og pen med tynn hals og fin skallfarge, men var litt mer ujevn i årets felt. Hysinger prøves videre.

Vento ble sett første gang i NLR Øst i 2023. Den er litt sein og ble rykket ved 70 % legde den 21/8. Vento hadde liten avling og mye utsortert på grunn av små løk. Vento var ikke fin i noen av feltene i landet og denne sorten virker ikke interessant å prøve videre.

Pakito ble sett første gang i 2019. I år ble den høstet på 70 % legde den 31/8. Sorteringen var god med 60 % i segmentet 65-85 mm. Packito hadde rund løk med litt tykkere hals enn Hysky og, som tidligere år, var den ujevn også i år. Pakito kan sees på videre i forsøk om det finnes setteløk.

Preset ble sett første gang i NLR Øst i 2023. Den ble rykka tidligst i feltet, den 10. august, ved 70 % legde. Preset ga relativt dårlig avling. Løken hadde rund form med tynn hals og var forholdsvis jevn, men litt småfallen, selv når den ble rykket ved 70 % legde. Preset kan sees på ett år til om det er setteløk.

Contado ble sett første gang i NLR Øst i 2023. Den ble rykket ved 90 % legde den 31/8. Contado hadde dårligere avling enn Hysky, litt tykkere hals og mer høyrund løk. Contado hadde forholdsvis ujevn, mørk skallfarge og virker ikke så interessant. Contado kan sees på videre om det finnes setteløk.

Rød løk - NORGRO

Red Baron fra Bejo er hovedsort og sammenligningsgrunnlag. I år hadde den 90 % legde ved rykking den 31/8. Sorten hadde 53 % i størrelse 65-85 mm og lite frasortert. Red Baron har relativt tynn hals og er jevn.

Red Lady ble sett første gang I NLR Øst i 2021. Den ble rykket på 80 % legde samtidig med Red Baron. Red Lady ga 13 % mer avling enn Red Baron i 2022 og 39 % mer i 2023. Den sorterte godt med 69 % i 65-85 sjiktet. Sorten hadde rund løk og var forholdsvis jevn, men litt tykkere hals enn Red Baron. Red Lady er interessant å se videre på.

Red Lady
Red Lady

Red Light var med i sortsforsøk for første gang hos NLR Øst i 2017. Den hadde i år 95 % legde ved rykking den 21/8. Avling var omtrent som Red Baron, og den hadde god farge og tynn hals. Red Light var rund og jevn hos oss og kan være en fin tidlig rødløk. Red Light er ferdig utprøvd.

Red Ray er en ferdig utprøvd og litt brukt sort. Den ble rykket ved 70 % legde den 21/8 og hadde avling omtrent som Red Baron. Den var litt mer flatrund i formen, men med tynn hals og god farge. Red Ray er ferdig utprøvd.

Akado ble sett første gang hos oss i 2023. Den ble rykka den 21/8 ved 95 % legde. Sorten hadde minst avling av de røde og forholdsvis tykk hals. Den hadde mye råte i Innlandet og var jevnt over litt småfallen og ujevn. Akado sees ikke på videre.

Lok Tabell 2

Det var ingen røde sorter til prøving fra LOG i 2023.

Hysky er hovedsort og har vært med lenge. Den var litt tidligere og ble høstet på 70 % legde den 21/8. 66 % var i sjiktet 65-85 mm. Hysky hadde tynn hals, rund løk og var jevn og fin.

Hysinger var med i sortsforsøk for første gang hos NLR Øst i 2018. Sorten var seinere enn Hysky, og ble rykket ved 70 % legde den 31/8. Det var noe «rart» med dette partiet med Hysinger i år i forhold til samme sort fra annet parti. Den vokste veldig seint og var veldig ujevn. Hysinger er normalt en jevn og pen sort med tynn hals og fin skallfarge. Hysinger er interessant å se på videre.

Prediction ble sett første gang i NLR Øst i 2023. Prediction var tidlig og ble høstet allerede 10/8 ved 70 % legde. Selv om den hadde lagt seg, var sorten prega av meget småfallen løk og hadde halv avling i forhold til Hysky.

Prediction er skimmelresistent. Den ble rykket før det kom angrep av løkbladskimmel inn i feltet, så fikk ikke sett dette i praksis. Den hadde tynn hals, og forholdsvis jevn løk, men avlingsmessig når den ikke opp. Prediction er uansett interessant å se videre på med tanke på skimmelresistensen, i tillegg til at vi bør se den ett år til.

Hysky
Hysky
Hygate2
Hygate

Hygate ble sett første gang hos oss i 2022. Den var i år seinere enn Hysky og ble rykket ved 85 % legde den 31/8. Den hadde da 9 % mer avling enn Hysky. Den sorterte godt, og hadde meget tynn hals og rund og fin løk. Hygate sees på videre.

Starton ble sett første gang hos oss i 2023. Sorten ble rykket ved 95 % legde den 1/8. Den ga en del lavere avling enn Hysky og hadde litt tykkere hals. Starton var småfallen i flere felt og er ikke så interessant å se på videre.

SG 8418 og SG 8411 ble sett første gang hos oss i 2023. SG 8418 ble rykket ved 85 % legde og SG 8411 ved 80 % legde den 21/8, samtidig som Hysky. De ga begge lavere avling enn Hysky og nådde ikke helt opp. Både SG 8418 og SG 8411 kan sees på igjen hvis vi får setteløk.

SG 8410 ble sett første gang hos oss i 2023. den var den absolutt beste av de tre nye nummersortene. Den ble rykket ved 95 % legde den 31/8 og hadde 23 % mer avling enn Hysky. Sorten hadde tynn hals og litt høyrund, jevn løk. SG 8410 er interessant å se på igjen.

Lagring fra 2023

Da vekstsesongen 2023 var noe utfordrende, ble det mindre løk på lager i hele landet. Det regnes med at det vil være tomt for norsk løk i februar – mars 2024. Peder Roer som er forsøksvert for vårt sortsfelt i løk, leverte den siste løken i begynnelsen av januar. Vår løk ble derfor tatt ut fra lager 4. januar og lagt til groing med lys og 20oC i 4 uker.

Lok Tabell 3
Lok Tabell 4

Lagring fra 2022

I 2022 høstet vi 7 gule og 4 hvite sorter fra NORGRO og 8 gule og 2 røde sorter fra LOG i observasjonen. Sortene ble sortert ved høsting og 50 løk av hver sort ble lagt på lager for å se på holdbarhet og groing. Resultatene er med her.

For nærmere omtale av sortene, se NLR Øst sin forsøksmelding fra 2022.

Lok Tabell 5
Lok Tabell 6