I 2023 fikk vi tilsendt en lang rødbete: Exp 3624. Den kom seint, så den ble sådd sammen med runde, gule beter. Exp 3624 har interessante egenskaper, og må sees på ved rett såmengde.

LOG har bidratt med frø til observasjonen.

Exp 3624 be sådd sammen med gule beter og derfor litt tettere enn normalt for de lange industribetene. Den hadde ujevn størrelse, noe om skal komme av at den ble sådd for tett. Sorten var forholdsvis rett og så ut til å ha gode egenskaper for industri. Den hadde en god farge og litt tydelige ringer. Exp 3624 hadde en meget god søtsmak uten å smake jord. Exp 3624 bør absolutt sees på videre under rette såforhold.

Exp 3624 delt
Ny lang betesort, Exp 3624.
Exp 3624
Ny lang betesort, Exp 3624.