Årets felt sto fint i vekstsesongen, men på slutten ble det en del bladrand på flere sorter. Nora avd Stabburet, har begynt tidligere produksjon av surkål enn de har gjort de senere årene. De er derfor interessert i tidligere industrikålsorter, samtidig som de avslutter produksjonen tidligere og fokus ikke lenger er på sorter med lang holdbarhet på lager.

Sortsforsøket er støttet av NLR Grøntmidler. LOG og NORGRO har bidratt med frø.

Hvitkal 1

Report er observert over flere år og er hovedsort til tidlige hold. Report hadde plantevekst omtrent som de andre sortene, hodene satt lavt og den var derfor litt tung å høste. Sorten var lite frisk ved høsting på grunn av mye utvendig bladrandskade som måtte pusses bort. Hodestørrelsen var god, men hodene noe ujamne. Formen var flatrund og hodene relativt tette, men med dårligst tetthet av sortene i feltet. Indre stengel var middels lang. Innvendig og utvendig farge var brukbar.

Creator ble høstet samtidig med Report, og var en frisk og fin kål med litt større plantevekst enn de andre sortene. Hodene satt middels høyt, litt høyere enn Report, og var litt tyngre, men også mer ujamn enn hos Report. En del av hodene hadde utvendig sprekk, men ingen var frasorterte. Hodene var litt flatrunde, med relativt kort indre stengel og god tetthet. Indre og ytre farge omtrent som hos Report. Creator prøves videre.

Elastor blir brukt som sein hovedsort av Stabburet. Den hadde i år 22 vekstdøgn mer enn Report, lik plantevekst, men hodene satt høyere på planta. Sorten var ikke så frisk og hadde noen frasorterte og noen salgbare hoder med bladrand. Elastor hadde jamn hodestørrelse, men hodevekten var i snitt en halv kilo lavere enn hos Report. Tettheten var omtrent lik. Hodeformen var noe flatrund og indre stengel middels. Indre og ytre farge var litt under middels.

Missourima er prøvd siden 2021 og ble høstet samtidig som Elastor. Den var relativt frisk, men med noe bladrand, og hadde plantevekst som de andre. Hodene satt relativt høyt, hodeformen var rund og indre stengel relativt kort. Missourima hadde best tetthet av sortene, men den dårligste indre og ytre fargen. Den hadde laveste hodevekt i snitt, og hodestørrelsen var ujamn. Missourima blir ikke prøvd videre.

Dulcima ble prøvd første gang i 2023 og ble høstet samtidig som Elastor. Sorten var frisk og med minst bladrand av sortene prøvd i år til industri. Planteveksten var som hos de andre og hodene satt høyest av sortene. Hodeformen var flatrund, indre stengel middels lang og noe skjev. Hodevekten var i snitt litt høyere enn Missourima, men totalavlingen best av de sene sortene. Dulcima hadde god tetthet og fin indre og ytre farge. Dulcima vil bli prøvd videre.

Observasjon av sorter i hvitkal til industri 07 23 Creator 2 B Elvestad 19 09
Creato
Observasjon av sorter i hvitkal til industri 08 23 Dulcima 2 B Elvestad 12 10 bilde i tekst og herobilde
Dulcima