Sortsforsøket er støttet av NLR Grøntmidler. LOG og NORGRO har bidratt med frø.

Brokkoli 1

Ironman (SEM) hadde i år middels vekst og hodene satt åpent på planta. De fleste hodene ble høstet 12. september, bare noen få hoder før og etter. Hodene var litt flate, hadde slank stengel, middels greiner og markerte buketter som løsnet litt. Det var en del kattøyne, hodefargen var middels og knoppene var relativt store og ujamne. Snittvekten på salgbare hoder var 411 g, og var blant de letteste av sortene. Ironman ga i år ikke et så godt inntrykk.

Observasjon av sorter i sein brokkoli 14 23 Ironman R Trevor 12 09

Crusible (SVBL 300, SEM) hadde i år lik plantevekst som Ironman, men hodene satt litt dypere og hadde ikke så åpen vekst. De fleste hodene ble høstet 12. september, og resten senere. Hodevekten var i snitt 490 g og blant de tyngste av sortene. Hodene var veldig faste, hadde fin form med korte greiner og stengelen var litt grov. Fargen var fin, men det var litt katteøyne. Sorten hadde litt store og litt ujamne knopper. Crusible er ferdig utprøvd.

Gongga (SG) ble prøvd første gang i 2022 og hadde også i år brukbar bladmengde og litt opprett vekst. Hodene hadde veldig fin form med fin bue og korte greiner, men litt dårlig og løs avslutning. Gongga hadde noe markerte buketter, bukettene løsnet litt og den hadde en del kattøyne. Hodene var kompakte og med fin vekt, i snitt 502 g, som var tyngst av sortene prøvd. Stengelen var kraftig med mye bladfester og et par hoder hadde gjennomvokste blad. Hodefargen var fin. Gongga prøves videre neste år.

Observasjon av sorter i sein brokkoli 15 23 Gongga R Trevor 12 09

SGD 0067 (SG) er en klumrot-resistent sort som ble prøvd første gang i 2022. Sorten hadde god bladmengde, men ikke så åpen vekst. Hodevekten var middels, i snitt 473 g. Hodene var fin buet, men litt rotete i formen, greinene var korte og stengelen grov med mye bladfester. Sorten hadde litt markerte buketter og noen få hoder hadde gjennomvokste blad. SGD 0067 hadde fin hodefargen, men en del kattøyne, og knoppene var middels store, men litt ujamne. SGD 0067 prøves videre hvis det er frø tilgjengelig.

Observasjon av sorter i sein brokkoli 16 23 SGD 0067 R Trevor 12 09 bilde i tekst og herobilde

HMC 35192 (Farlaph) ble prøvd første gang i 2023 og bladmengden var minst i feltet, men den hadde åpen vekst. Hodevekten var middels, i snitt 485 g. De fleste hodene ble høstet ved første høsting. Hodene hadde grei bue, var litt uryddige i formen med dårlig avslutning, men var faste. Bukettene løsnet fra hverandre og knakk lett. Stengelen var middels, men med mange bladfester. Knoppene var fine og jamne, og hodefargen middels. HMC 35192 prøves ikke videre.

SGD 19-5017 ble prøvd første gang i 2023. Bladmengden var god og veksten åpen. Ved første høsting ble det kun høstet noen hoder som var brukbare i formen, men i hovedhøstingen fem dager senere var hodene lite pene. De var klumpete, bukettene løsnet, formen var lite pen og den hadde greiner nedover stengelen i etasjer. Det var en del hoder med gjennomvokste blad, og alle hadde mye kattøyne. Knoppene var relativt store og veldig ujamne. SGD 19-5017 blir ikke prøvd videre.

Observasjon av sorter i sein brokkoli 17 23 Taipei R Trevor 15 09
Taipei

Taipei ble prøvd første gang i 2023. Sorten hadde størst bladvekst og hodene satt veldig åpent. Taipei hadde ikke skikkelige hoder, men lignet litt på brokkolini. Greinene var veldig lange, hodeformen veldig flat og lite kompakt. Den hadde markerte buketter som gikk fra hverandre, og fargen var relativt lys med noe kattøyne. Stengelen var slank, og knoppene var middels store og middels jamne. Taipei prøves ikke videre.