Sortsforsøket er støttet av NLR Grøntmidler. LOG og NORGRO har bidratt med frø.

Feltvert: Roy Hasle, Rygge

Jordart: Siltig mellomsand. Plantedato: 15. mai. Høstedato: 7.-21.juli. Plantetall: 4.170. Gjødsling: 100 kg fullgj.18-3-15 + 65 kg Nitrabor + 20 kg Kalimagnesia
S200 Tabell 1 Obs av sorter i sommerkal til konsum

Gallican (SG 0309) er observert over flere år og er litt etter Parel i utvikling. Planteveksten var frisk, med stor ramme og opprett bladverk. Hodene var runde, med god dekkevne og kort indre stengel. Gallican ble høstet likt med Parel. Sorten viste god holdbarhet i feltet, og kunne vært høstet en uke senere. Gallican kan prøves videre. Sorten er tilgjengelig for utprøving i større skala.

01 20 Gallican 3157 3 R Hasle 07 07
Gallican var den jevneste sorten i feltet

Thalys ble observert for første gang i vårt område i 2020 og var lik Parel i utvikling. Planteveksten var jevn og middels stor. Hodene var litt flatere og tettere enn Parel. Sorten viste tendenser til litt sprekk i feltet. Thalys kan prøves videre. Sorten er tilgjengelig for utprøving i større skala.

Artost er tidligere observert som høstkål og ble høstet to uker etter Parel. Planteveksten var kraftig. Hodene var relativt ujevne med en gjennomsnittsvekt på over
2 kg. Artost kan prøves videre dersom det er interessant. Denne sorten ser ut til å ligge mellom sommer og høstkålsegmentet og er tilgjengelig for utprøving i større skala.

SGW 0331 er observert over tre år og ser ut til å være lik eller litt senere enn Parel i utvikling. Plantene hadde en stor ramme. Hodene hadde fin form og en kort indre stengel. Hodene var litt løse så sorten kunne nok vært høstet litt senere. SGW 0331 kan prøves videre.

Rapidion ble observert for første gang i vårt område i 2020. Tendenser til sprekk i feltet viste at den ser ut til å være litt tidligere enn Parel i utvikling. Veksten var frisk og fin med en middels ramme. Hodene var runde og tette, med fin farge og en kort indre stengel. Rapidion så lovende ut og kan prøves videre. Sorten er tilgjengelig som prøvesort for utprøving i større skala.

02 20 Rapidion 3 R Hasle 07 07
Rapidion så lovende ut og kan prøves videre.