Sortsforsøket er støttet av NLR Grøntmidler. LOG og NORGRO har bidratt med frø.

Vinterkal 1

Kilafox er prøvd første gang i 2023 og ble høstet samtidig som Junior. Sorten hadde stor plantevekst, men var ikke så frisk. Hodene var flatrund ballong-form med litt grove ribber nederst. Stengelen var noe grov, litt kortere enn hos Junior og litt skjev. Indre farge var litt dårligere enn hos Junior, men ytre farge litt bedre. Sorten var ganske ujamn i størrelse og snittvekten litt høyere enn hos Junior. Kilafox var veldig tett innvendig og hadde fin pussekant. Kilafox prøves videre.

Observasjon av sorter i vinterkal til konsum 04 23 Kilafox 2 R Hasle 11 10
Kilafox

Junior er hovedsort tidlig vinter og med som referanse. Den ble i år høstet samtidig med Bartolo. Hodene var runde, enkelte med litt ballongform. Stengelen var litt grov og sorten hadde litt grove ribber nederst. Hodene var relativt tette, men litt løsere enn Kilafox, og Junior hadde heller ikke like god pussekant. Smaken var frisk.

Bartolo er hovedsort sein vinter og med som referanse. Planteveksten var stor og den var frisk. Snittvekten på hodene litt lavere enn hos Junior og Kilafox, men de var jamnere. Hodeformen var rund ballong og indre stengel var litt kortene enn hos Junior. Hodene var veldig tette og hadde fin indre og ytre farge.

Expectation ble prøvd første gang 2022 og ble i år høstet samtidig som Bartolo. Sorten hadde stor plantevekst, hodene satt høyt og den hadde god friskhet. Snittvekten på hodene var litt lavere enn hos Bartolo og var jamnest i feltet. Hodeformen var litt flatrund ballong, tettheten nesten like god som hos Bartolo, men indre og ytre farge litt dårligere. Indre stengel var litt kortere enn hos Bartolo, den hadde litt grov stengel og litt grove ribber. Expectation prøves videre, og er tilgjengelig for utprøving i større skala.

SV 3404 ble prøvd første gang i 2022 og ble høstet en uke senere enn Bartolo. Sorten var frisk, hadde relativt liten plantevekst og hodene satt lavere enn Bartolo. Den hadde relativt ujamn hodestørrelse og hodevekten var blant de laveste i feltet. Hodeformen var rund ballong, indre stengel litt grov og med lengde omtrent som Bartolo. Tettheten var middels, og innvendig og utvendig farge grei. SV 3404 prøves videre.

Kilazol ble prøvd første gang i 2023 og ble høstet samtidig med Bartolo. Den hadde middels plantevekst, var frisk og hodene satt litt lavere enn hos Bartolo. Sorten hadde lik jamnhet på hodene som Bartolo, men var i snitt en halv kilo lettere. Hodeformen var rund ballong, og indre stengel like lang som hos Bartolo. Mye av stengelen hadde grove ribber og det var luft rundt stengelen høyt opp, men hodene var tette i øvre del. Innvendig og utvendig farge var litt dårligere enn hos Bartolo. Kilazol prøves videre.

Observasjon av sorter i vinterkal til konsum 05 23 Kilazol 2 R Hasle 11 10
Kilazol
Observasjon av sorter i vinterkal til konsum 06 23 Carrington 2 R Hasle 19 10 bilde i tekst og herobilde
Carrington

Carrington ble prøvd første gang i 2023 og ble høstet en uke etter Bartolo. Sorten hadde god plantevekst, var frisk og hodene satt like høyt som hos Bartolo. Hodeformen var høyrund ballong. Indre stengel var lang og grov med mye luft rundt store deler av stengelen. Hodene var tette i øvre del og hadde god indre og ytre farge. Hodestørrelsen var i snitt lik SV 3404, men var relativt ujamn. Carrington prøves videre.

SGW 0656 ble prøvd første gang i 2023 og ble høstet en uke etter Bartolo. Sorten hadde stor, frisk plantevekst og hoder som satt veldig høyt. Hodevekten var i snitt under Bartolo og noe mer ujamn. Hodene var litt flatrunde og veldig løse inni. Indre stengel var veldig lang og skjev med mye luft hele veien. Hodene kunne vokst seg større og tettere, men er ikke interessant i vinterkål sortimentet. SGW 0656 prøves ikke videre.