Ikke funnet i Norge

Karanteneskadegjørerne Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax er planteskadelige nematoder som ennå ikke er registrert i Norge. Fra svensk grønnsaksproduksjon ble det bekreftet i 2018 at de hadde en viss spredning av M. chitwoodi. Funn av nematoden kan føre til karantenerestriksjoner, og mange kvier seg for å ta ut prøver for bekreftelse.

Hvis M. chitwoodi blir introdusert til Norge, er det sjans for stor avlingsnedgang. Nibio skriver: "Rotgallnematodene M. chitwoodi and M. fallax er karanteneskadegjørere i EU, og tiltak iverksettes for å hindre videre spredning. M chitwoodi og M. fallax betraktes som en trussel for Europa og begge artene forårsaker alvorlige kvalitetsskader på potet og grønnsaker som gulrot."

Les mer om M. chitwoodi i Plantevernleksikonet.


Nlr 44871982931
Rotgallnematode Meloidogyne chitwoodi på potet. Foto: EPPO (NPPO of the Netherlands)

Unngå spredning

Det å bli kvitt en introdusert skadegjører viser seg alltid svært vanskelig og i flere tilfeller umulig. Det beste tiltaket er derfor å unngå introduskjon.

For å unngå introduksjon av skadegjørere til landet er det forhåndsregler vi kan ta. Bruk føre vare-prinsippet og ta høyde for at det kan være sjukdomsfremkallende organismer, inkludert nematoder, i all jord. Også på norsk jord.

Ved utenlandsopphold i Europa og andre verdensdeler bør en være bevisst på skotøy og lignende. Er man på jorder eller i produksjonslokaler, pakkerier etc. brukes som et minimum gode plastovertrekk på skoene. Sikreste tiltak er å kjøpe seg et rimelig skopar og benytte dem utenlands og hive dem før hjemreise. Jakker og andre klær er vi usikre på temperaturkravet for, men sørg for å vaske så varmt og lenge som mulig for å få bort jordrester.

Produsenter som importerer produkter utenfra, nok mest fra utlandet, skal være klar over økt risiko for import smitte både fra jord som medfølger, men også fra selve produktet f.eks. i skrellet. Det betyr at planterester som bare kjøres rett ut på jordet vil kunne bidra til oppsmitting av gårdens jordressurs. Det vil være ulike temperaturkrav som stilles for ulike smittestoff.

Det er systemer som tar høyde for slike problemer i mottaks- og foredlingsindustrien, men det er alltid riktig å stille slike spørsmål slik at alle ledd unngår smittespredning.

Utbredelse og vertsplanter

M. Chitwoodi er bekreftet registrert i rundt 20 nasjoner bl.a. i Sverige, Nederland, Portugal, Sør-Afrika og i 9 stater på USAs vestkyst. M. fallax finner vi bekreftet i 11 nasjoner bl.a. England, Frankrike, Nederland, Australia og New Zealand. Det at disse nasjonene står på EPPOs liste betyr ikke nødvendigvis at de ikke finnes i andre nasjoner, men den er ikke bekreftet andre steder. Aktuelle kulturer som kan rammes av nematoden er potet, gulrot, kepaløk, purre, persille, jordbær, korn, mais, kløver og flere ugras.

Plantevernleksikonet skriver dette om vertsplanter for M. chitwoodi "Rotgallnematodene er utpreget polyfage, og flere forskjellige vertsplanter angripes. Gode vertsplanter for M. chitwoodi er poteter (Solanum tuberosum) og tomater (Lycopersicon esculentum). Middels gode vertsplanter er Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Umberliferae og Vitaceae. Planter som vedlikeholder populasjonen er bygg, hvete, havre, mais, sukkerbete og flere gras og ugras i familien Poacea. Ikke-vertsplanter er paprika (Capsicum annuum) og tobakk (Nicotiana tabacum og N. rustica)."

Nlr 56536891859
Skade av Meloidogyne chitwoodi på gulrot. Foto: NPPO of the Netherlands

Lære mer?

NLR Viken arrangerte i Januar 2019 et fagmøte om forebyggende hygiene i planteproduksjon der blant annet nematoder var tema. Presentasjonene fra møtet finner du her.