Som en del av prosjektet VOM (Virkemidler for omstilling av matsystemet) har NLR undersøkt muligheter for produksjon av nye typer av grønnsaker inkludert proteinvekster. I 2023 ble det etablert visningsfelt med 8 sorter bønner på 4 lokaliteter, Østlandet, Agder, Sør-Vestlandet og Nord-Norge. Det ble sådd på svart markdekke. Edamame ble dekket med fiberduk rett etter såing og de første ukene.

Feltverter: Gurine og Knut Ove Seland, Grimstad, Lie og Sømme, Sola, Øsaker forsøksgård, Østfold, Solveig og Dag-Idar Nilsen, Målselv.


Sådato: Rogaland: 15. mai, Agder: 16. mai, Øst: 22. mai, Nord-Norge: 13. juni

VOM Tabell 1
Spireprosent på 8 forskjellige sorter, 4 lokaliteter, ved Astrid Gissinger, NLR Agder.

Bondebønnene hadde god spiring, bortsett fra hos Øst, der de hadde skadedyr i frøet. Edamame hadde dårlig spiring i alle felt, spesielt i Nord-Norge. Stangbønne spirte godt i alle felt. Voks-, brekk-, asparges og buskbønne, som krever 12°C, hadde god spiring i alle felt, bortsett fra i Nord-Norge.

Omtale av sorter, oppsummert ved Astrid Gissinger, NLR Agder og NLR Øst:

Buffalo er en storfrøet bondebønne, som spirte godt i andre regioner. Plantene var store og frodige med stor bladmasse. I august ble det et massivt angrep av sjokoladeflekk i alle felt. Buffalo ga best avling av bondebønnene i Øst og Nord-Norge.

Witkiem er en storfrøet bondebønne som spirte godt i andre regioner. Plantene var store og frodige, med flere, men mindre, belger enn Buffalo. I august ble det et massivt angrep av sjokoladeflekk i alle felt. Witkiem ga best avling av bondebønnene på Agder.

Minor Palate er en edamame-bønne som spirte dårlig til tross for dekke med fiberduk. Plantene var friske og fine, men det ble ikke noe salgbar avling i noen av feltene.

Dior er en voksbønne som var god på smak. Planteveksten var frodig og fin. Dior ga best avling av de vanlige bønneartene i Agder.

Visningsfelt med bonnesorter VOM
Dior voksbønne, Øst
Sintra
Sintra brekkbønne, Øst

Sintra er en brekkbønne med litt ujevn spiring. Planteveksten var frodig og bønnene gode på smak.

Stanley er en aspargesbønne som spirte bra i feltet med leirjord på Øsaker, med fin plantevekst og god smak.

Maxi er en brekkbønne som hadde jevn og god spiring. Dette er en tidlig sort. Det ble en del storknolla råtesopp i basis av planta i slutten av sesongen.

Cabra er en grønn stangbønne som hadde god spireprosent i alle felt. De frodige plantene klatret på bambuspinner,

uten behov for hjelp. Bønnene var lange og enkle å plukke, men de var ikke de mest delikate av sortene.

Stanley
Stanley aspargesbønne, Øst

Oppsummering

Bondebønne egner seg best, av de utprøvde sortene, i områder med kaldere vær. Det er vanskelig å oppnå god nok avling på friland, der det er kort vekstsesong for de bønneartene som er varmekrevende (asparges-, brekk-, stang-, og voksbønne). Edamame gir ikke årvisse avlinger på friland. Det er behov for en sort som er tilpasset vårt klima. Stangbønne gir god avling pr plante, men krever litt innsats da den må ha støtte. Alle sortene krever tilgang på vann gjennom hele sesongen. Det er mulig at gjødsel kan være en minimumsfaktor.