Det er en kostnad pr. plante, men vi ønsker ikke kål som er for tung å handtere, derfor er 64 cm for stor planteavstand på disse to hvitkålsortene. Det observeres ikke mer sopp ved liten planteavstand. Anbefalt planteavstand er 52-58 cm.

Det har ikke vært undersøkt planteavstand i hvitkål på mange år. Vi dyrker andre sorter nå enn tidligere og vi trenger å vite hva som er optimal planteavstand. I 2022 og 2023 ble det gjennomført åtte like forsøksfelt, to i NLR Agder og to i NLR Øst pr. år, fire ledd og tre gjentak. I feltene har Agder dyrket sorten Kilaplon, mens Øst har dyrket Elastor.

Vi ser at i et år med veldig god vekst, 2022, så blir kålen forholdsvis større på den minste planteavstanden, enn i et år med dårligere vekst.

Feltvert

Planting

Høsting

Finansiert

Bjørn Elvestad, Råde

23. mai

12. oktober

NLR Grøntsatsingsmidler

Lars Gunnar Molvig, Råde

22. mai

19. oktober

Geir Delin, Grimstad

12. mai

12. september

Ole Didrik Steensohn, Grimstad

19. mai

4. september

AG hvitkal dia 4
Bilde 1: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 4 felt i 2023. Bilde 2: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 8 felt i 2023 og 2023. Bilde 3: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 4 felt i 2023. Bilde 4: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 8 felt i 2022 og 2023.
AG hvitkal dia 3
Bilde 1: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 4 felt i 2023. Bilde 2: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 8 felt i 2023 og 2023. Bilde 3: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 4 felt i 2023. Bilde 4: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 8 felt i 2022 og 2023.
AG hvitkal dia 2
Bilde 1: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 4 felt i 2023. Bilde 2: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 8 felt i 2023 og 2023. Bilde 3: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 4 felt i 2023. Bilde 4: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 8 felt i 2022 og 2023.
AG hvitkal dia 1
Bilde 1: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 4 felt i 2023. Bilde 2: Sammenhengen mellom totalavling og planteavstand pr daa for 8 felt i 2023 og 2023. Bilde 3: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 4 felt i 2023. Bilde 4: Sammenhengen mellom snittstørrelse på kålen og planteavstand på 8 felt i 2022 og 2023.