Foreløpig anbefalinger:

  • Følger inntrykkene fra testkjøringer mot tørråte i potet, se forrige artikkel.
  • Generelt bedre dekning av standard dyse
  • Dårligst dekning: Dyser som ved 1,5 bar = 90 % avst.red
  • Oversida blad: God dekning med alle dyser/innstillinger
  • Undersida blad i kål: Vanskelig å få dekning uansett
  • Gulrot: Bedre dekning enn i kål
  • Kjørefart over 5 km/time gir dårligere inntrenging
  • Kombinasjonen lav fart + høyt trykk kan gi «renning»
  • Sprøyting på 1,5 bar er dårligst, men er bedre enn å ikke kunne sprøyte.

Dyser brukt i utprøvinga og hvilket trykk de maks kan bruke for å oppnå avstandsreduksjon. Dekningsgraden viser et snitt av alle innstillinger og deler av planta i hvitkål, snitt på 4 utprøvinger

Dyse

Avstandsreduksjon ved bruk av maks trykk i bar

50 %

75 %

90 %

Dekningsgrad*

Standard ISO 110-03

-

-

-

3,6

Teejet AIXR 110-03

2

-

-

3,5

Hypro ULD 120-03

8

3?

-

2,9

Hardi Minidrift Duo 110-03 (Lechler IDKT POM 120-03)

4

2

1,5

2,8

Teejet TTI 110-03

5

2,5

1,5

2,4

(Turbodrop 110-03)

-

-

-

Det ble utført utprøvinger i gulrot på to lokaliteter. Gulrota var på halvtidlig stadium, der den hadde fått en del blader, men ikke så mye at bladverket har lagt seg.

Hvitkål ble prøvd ut på to lokaliteter og to stadier, til sammen fire utprøvinger. Første stadium var etter knyting og siste stadium på utvokste hoder.

Fem ulike dyser ble prøvd ut, med tre ulike kjørehastigheter og tre ulike trykk. Det ble sprøytet med vann + fluoriserende stoff «Tinopal» (+ klebemidddel). Deretter registrerte vi dekningsgrad med UV lampe. Det ble brukt en skala fra 1-10, der 10 var full dekning. Alle dysene var blå.

1
Dekningsgrad over og under blad i hvitkål, med to forskjellige sprøyteinnstillinger, 2 utprøvinger
2
Ulike dyser med forskjellig trykk som påvirkning på dekningsgrad på tidlig stadium i hodekål, 2 utprøvinger.
3
Ulike dysers dekningsgrad med forskjellig kjørehastighet i hodekål på tidlig stadium, 2 utprøvinger.
4
Dekningsgrad på oversiden av blad i hvitkål. Ulike dyser med sprøyteinnstilling 5 bar og 4 km/t, 4 utprøvinger.
5
Ulike dyser i gulrot, med sprøyteinnstilling 7 bar og 6 km/t, der vi ser dekningen på ulike deler av planta, 2 utprøvinger.
6
Utprøving av ulike dyser i gulrot, viser dekningsgrad ved forskjellig trykk, 2 utprøvinger.
7
8
Utprøving av ulike dyser i gulrot der vi viser dekningsgraden ved forskjellig fart, med to ulike trykk, 1 utprøving

Feltvert

Kultur

Planting/såing

Sprøytetidspunkt

Finansiert

Øystein Fredriksen

Annon og Lars Johan Midstue

Gulrot

Hvitkål

Slutten av april

Slutten av mai

16. juni

7. juli og

27. august

NLR

Grøntsatsingsmidler