Cercospora carotae og Alternaria dauci er to bladsjukdommer som kan gi raske skader på bladverket når smitten er der og de klimatiske forholdene ligger til rette. Vi ser at enkelt åkre kan gå helt ned i løpet av en ukes tid om forholdene ligger til rette for det. Er dette så tidlig at plantene er avhengige av fotosyntesen gir det avlingsnedgang og kan gi kvalitetsnedgang. For de som bruker ASA-Lift gir det problemer med opptaket når graset er svekket og delvis dødt.

De fleste i våre områder benytter seg av insektnett mot insekter. Etter avtak av dekke i gulrot bør det behandles mot sopp. Det blir normalt mye ris, særlig under nett/duk, og dermed også mye masse å samle fukt i. Signum virker godt mot bladsjukdommene. Sopp presset er av betydning, og det vil ved fuktig kveld + natt + evnt. vanning utover morgenen kunne bli lange nok fuktperioder for infeksjon (se under, f.eks. > 12 timer). Varme og bygevær trigger også forhold for sopp.

Noe om biologien til Cercospora carotae: (mest et bladproblem) trenger for infeksjon > 12 timers bladfuktighet ved 20-30 °C. Optimumstemperaturen er 28 °C og symptomer kan ved optimale forhold sees etter 3-5 dager (inkubasjonstiden, men vanligvis går det flere dager). Symptomer sees først på yngre blad. (ellers er det flere smittemåter).

Om biologien til Alternaria dauci: (mest et bladproblem) trenger for infeksjon 8-12 timers bladfuktighet ved 16-25 °C. Symptomer kan ved optimale forhold sees etter 8-10 dager (inkubasjonstiden). Symptomer sees først på eldre blad. For å redusere sjansen for infeksjon av Alternaria dauci er det et poeng og ikke forlenge den fuktige perioden med vanning om det kan unngås (ellers er det flere smittemåter).

Kan vi se forskjell på disse to sjukdommene på bladverket? Ved disse symptomene kan vi vurdere hvilke sykdommer vi har:
Cercospora opptrer mere flekkvis og ofte angripes de yngste bladene først. Alternaria kan vi skille på visna blad som kurler seg i tuppen og de er mere missfarga en for Klosopp. (Klosopp har mere bladfarge og er ikke kurlet i tuppen. Fusarium har mørke flekker på nedre del av bladstilken, ofte noe innsnevret og med en klar overgang til friskt vev.)
Du finner bilder av disse sykdommen i dokumentet fra prosjektet OPTIROT nederst i denne artikkelen.
Vi skal overhodet ikke glemme lagersykdommene – men de har vi også inklusive i våre anbefalte forebyggende rådgiving når NLR Viken årlig sender sine medlemmer "Forslag til soppbehandling" i gulrot.

Bonne