Det å dekke en produksjon med hullet plastfolie vil kunne gi fordeler på ulike måter. Plasten bidrar til å holde på fuktigheten, den gir økt temperatur også i jorda, verner mot vind og sandflukt. I tillegg bidrar den da med det resultat at løken kan komme inn i markedet tidligere. Det er også noen negative aspekter – som høy temperatur når sola steker, noen ganger tørre forhold under plasten o.l.

Det ble prøvd ut bladgjødslinger med 5 behandlinger: Kontroll/Ca+B/Zn+Mn/Ca/Ca+B+Zn+Mn i 2 felt i plastløk i gul- og rød kepaløk. Fokus var et friskere bladverk og vi kikket på ulike parameters som ytre- og indre råte. Det var spesielt i rødløken svært mye sjukdommer og de gjorde muligens ikke mere skade enn de gjorde, fordi de siste ukene var det lite nedbør.

Det ble ikke funnet sikre forskjeller mht bladsjukdommer og råte for de ulike behandlingene, men vi har fått en utvidet forståelse for om vi må endre praksisen noe og se litt mere på dette fremover. Det kan være ting som tidligere plastavtak, flere bladgjødslinger og økt presisjon mht soppbehandling uti fra nedbørsepisoder.

Papirflekk