Når man skal velge beitesystem er det en del momenter man skal tenke gjennom. Hvor mange dyr skal slippes ut, størrelsen og kvalitet på beitarealet og i tillegg hvor arealet ligger i forhold til driftsbygningen. I tillegg må man tenke over opplegget for tilleggsfôring, hvilke krav / ønsker man har til arbeidsbehov og investeringer med me.

Det er også mulig å kombinere arealet med slått.

Beitebladet

NLR Innlandet i samarbeid med TINE Rådgiving har skrevet et beiteblad, hvor alle momenter rundt beite for mjølkekyr blir vurdert. I tillegg inneholder hefte en mengde gode tips.

Beitebladet er en praktisk veiledning til god beitebruk.

> Les Beitebladet

Skjermbilde 2021 04 20 kl 08 20 15