Gir du for mye gjødsel er det bortkasta penger, og gir du for lite utnytter du ikke avlingspotensialet og må kanskje kjøpe fôr. For å få tilpassa gjødslinga må vi starte med gode avlingsanslag når plan skal settes opp. Da er dine registreringer og notater på skiftenivå viktige.

Registrer avling på skiftenivå

For å få god utnytting av jord og gjødsel må gjødselbruk tilpasses potensialet på skiftenivå, ikke bare i planlegginga, men med bruk av spakene på gjødselsprederen. Vi har en sterk mistanke om mindre variasjon i gjødselnivå enn avlingsnivå, basert på usannsynlig «flatt» avlingsnivå for ny og gammel eng i gjødslingsplanene. Jobben starter med å telle og notere baller og lass underveis i slåtten, slik at du får et grunnlag for å fordele totalavlinga på skiftene i ettertid.

3 A7 A2932
Vekt i lasteren gjør det enkelt å registrere for hver rundballe som håndteres. Foto: Morten Livenengen

Fortørkingsgrad er viktig, ikke minst med rundballer, da det gjerne kan være 100–200 kg forskjell på velberga baller med god fasong. Enda verre blir det med blaute baller. Sjøl med tilsynelatende godt berga rundballer kan det være over 354 MJ (50 FEm) forskjell, og med 3–4 baller pr. dekar pr. sesong blir det stor avlingsforskjell. Det er ganske enkelt å veie rundballer og ta ut prøver til fôranalyse, og du kan få hjelp av din NLR rådgiver.

Fôrprøver er nødvendig

Fôranalysen vil også vise om du gjødsler rett, gjennom proteininnholdet og innholdet av mineraler. Med silo bør mengde beregnes når ny innlegging starter og før innefôringa starter, og fôrprøve tas ut som med rundballer. Volumvekta varierer med tørrstoffinnhold og pakkingsgrad, og dette kan du måle og kontrollere i ettertid ved å skjære ut småblokker fra silomassen. Når disse jobbene er gjort har du godt utgangspunkt for å beregne avling på skiftenivå.

NLR Grasvettreglene

NLRs grasvettregler gir deg gode råd og tips til bedre grovfôrproduksjon
NLR Grasvettreglene

Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett.

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

Ja, jeg vil vite mer om tjenester innen grovfôr og presisjonslandbruk