I Skjeberg i Sarpsborg møter vi melkeprodusent Jens Erik Westberg. Han tusler hvileløst rundt i enga si. Han har slitt med sporer i melka i lengre tid.

– Det er et konstant problem. I mars, med et par dagers mellomrom, gikk jeg fra ingen til høyt innhold av sporer i melka, forteller Westberg uforstående. Og legger til:

– Og det skjedde med samme fôring.

Uønskede bakterier

Sporedannende bakterier finner vi i jorda og nederst på stengelen i stående gras. Hva som skjer videre med graset, håndtering og høsting, har mye å si for hvordan sporene utvikler seg. De er svært resistente og kan overleve i lang tid, og når forholdene ligger til rette for det, vokser de videre. Sporer er en forurensing og blir et problem i produksjon av ulike meierivarer som ost, og de kan forårsake sykdom hos drøvtyggerne som miltbrannemfysem (raslesyke) og stivkrampe.

Sarpsborg-bonden har gjort ulike tiltak for å få bukt på problemet.

– Jeg kjørte ut husdyrgjødsel tidlig, samtidig som naboen min. Han har ikke samme problemet som meg når det gjelder sporer. I tillegg kom det nedbør etter utkjøring av møkk, forteller Westberg, småfortvila.
Ellers legger han om mye av enga etter 2.slåtten for å legge til rette jordbearbeiding under tørre forhold i slutten av juli og begynnelsen av august. Han gjør dette for å få en fullgod avling etter vinteren. I tillegg sikrer dette etablering av kløveren siden jorda da er varm og den får nok plass i enga uten å bli utkonkurrert av de andre grasartene.

Tiltak mot sporedannende bakterier

Dette kan du gjøre:

Løfter redskapen

Foran årets slåttesesong er det flere tiltak som han kan gjøre for å bekjempe problemet.

– Vi kan la være å rake. Vi må løfte mer på maskinene, sier Westberg mens han ser etter kløver i enga. Tidligere i år var han ute med ugrasharva og reparerte eng og beiter med frø. Dette for å sikre mest mulig grasdekning for å hindre ugras og svar jord nå til slåtten.

Westberg rådfører seg med ofte med grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst, Anders Gjerlaug. Han er sjeldent mer enn et par tastetrykk unna. Gjerlaug forteller at innhold av sporer i melka, er et kjent og nokså vanlig problem.

– Det er dessverre ingen fasit for å unngå sporer, men å ha gode rutiner på håndtering og høsting av graset, er viktig, sier Gjerlaug.

Sporer kan formere seg lett og de tåler all temperatur, uttørking og desinfeksjonsmidler. Dersom man bruker ensileringsmidler og prosessen blir mislykket, vil bakteriene oppformeres før de går over i sporestadiet.

Ny som økologisk melkeprodusent

Dette er første året Westberg leverer økologisk melk etter et par år i karens. Så langt trives han godt som økobonde, men skulle gjerne vært kvitt sporene.

– Jeg håper nivået går ned når kuene slippes ut på beitet. Selv om det handler om fjøset også, må jeg gjøre det jeg kan på jordet, avslutter han.

Sliter du også med sporer? Ta kontakt med din lokale rådgiver!