En gjennomgang på hvordan du logger inn og gjør registreringer finner du i dette opptaket fra webinar av Agromatic:

Hva og hvordan komme i gang får du en enkel introduksjon til i dette webinaret.

Du kan registrere:

 • Arbeidsoperasjoner utført, og eventuell tidsbruk
 • Gjødslingsplan, kart og alle skiftene vil ligge inne i Skifteplan mobil. Du kan velge hva du ønsker skal være synlig i kartet, alt fra skiftegrenser, eiendomsgrenser, jordprøver og flagg.
 • Du få opp posisjon hvor du befinner deg
 • Har du vært på et jorde og funnet at ei grøft er tett, en floghavreforekomst eller du har en stein som skal flyttes kan du merke av med flagg i kart. Da kan du enkelt finne igjen hvor registreringene er gjort på kart og ute på det aktuelle skiftet.
 • Du vil også kunne se eksakt hvor jordprøvene er tatt, og kan komme tilbake etter noen år på akkurat samme sted

Hvilke registreringer kan du notere i noteringsskjemaet:

 • Såmengde - Du kan notere når du sådde og hvilket såparti som er benyttet.
 • Husdyrgjødsel - Her vil forslag til hva som er planlagt komme opp. Her trykker du på det planlagte tiltaket og fyller ut utført eller endrer om det blir gjort endringer i forhold til hva som ble planlagt.
 • Mineralgjødsel - Her vil dato kunne noteres. Du kan også endre mengde og gjødselslag. Du endrer ikke gjødslingsplana, men du registrerte hva du faktisk gjorde «utført tiltak»
 • Kalk - Registrering ut fra hva som er planlagt, eller legge til nytt hvis det ikke var planlagt, men at du fikk kalket likevel
 • Plantevern med vannjournal
  • For plantevern er det enkelt å kopiere tiltak fra et skifte til et annet.
  • Er du entreprenør og skal sprøyte kan du med ID og passord til en kunde som har Skifteplan registrere det du gjør på de aktuelle skiftene.
 • Vannjournal:
 • Skifteplan tar utgangspunkt i skiftegrensene og ut ifra hva som ligger i kartet måler avstand til åpent vann eller bekker. Kravet som stilles til midlet vil komme fram i Skifteplan mobil, og du vil få en påminning om utfylling av vannjournal og vise til avdriftsreduserende tiltak der det er krav om det.
 • Har du webversjonen av Skifteplan får du også laget buffersoner i kart

Det er mange muligheter i Skifteplan mobil. Gå til Skifteplan.no og logg på Skifteplan mobil.