Selve fermenteringsprosessen kan best forklares gjennom figuren nedenfor, som er hentet fra et forsøk gjort av den danske landbruksrådgivningen og står derfor på dansk. I et godt surfôr vil andelen melkesyrebakterier rask senke pHen i fôret, og hindre vekst av andre fermenteringsprodukter (eddiksyre, smørsyre og ammoniakk). Om dette slår feil vil de andre fermenteringsproduktene livnære seg på melkesyrebakterier, sukker og bryte ned proteiner til ammoniakk. Et dårlig surfôr kjennetegnes ved høye konsentrasjoner av smørsyre og ammoniakk i fôret.

Skjermbilde 2024 06 14 154146

I den første fasen av fermenteringen vil det fortsatt luft, vann og tørrstoff være tilgjengelig i siloen og mulighetene for luftpåvirkning være til stede, selv etter lukking. Dette kommer av at silo har et porevolum som utgjør 40-50 % av massens volum. Fermentering i aerobe (med luft til stede) forhold skaper temperaturøkning, økning i pH, en vekst av uønskede mikroorganismer og nedbrytning av proteiner. Dette fortsetter helt til oksygenet er brukt opp. Det er derfor viktig å redusere porevolumet mest mulig for å få en så kort første fase som mulig, noe som gjøres ved god pakking og rask lukking av siloen. For rundballer handler det mer om å se til at det ikke er hull i plasten.

Fermenteringen av fôret begynner så fort alt oksygenet er bruk opp, og varer mellom en uke og en måned avhengig av fôrets egenskaper. I begynnelsen av denne fasen vil enkelte anaerobe mikroorganismer (mikroorganismer som vokser uten tilgang på oksygen), konkurrere med melkesyrebakteriene om næringen fra plantematerialet. Om næringstilgangen er god vil melkesyrebakteriene dominere i større grad, noe som fører til at de uønskede bakteriene forsvinner. Dette skiftet reguleres av produksjonen av melkesyre og nedgangen i pH. For å oppnå best mulig kvalitet på surfôret er det ønsket med en så mild fermentering som mulig, ettersom sukker og protein gir en større næringsverdi enn fermenteringsprodukter (melkesyre, eddiksyre, smørsyre og propionsyre) og ammoniakk. En viss andel melkesyre i fôret er fortsatt ønskelig ettersom det holder pH i massen stabil og sørger for en god smakelighet, men studier har vist at fôropptaket går ned med økt konsentrasjon av fermenteringsprodukter. Et godt surfôr burde ifølge Eurofins inneholde en mengde fermenteringsprodukter som vist i tabellen nedenfor.

Skjermbilde 2024 06 14 154054

Etter at antallet melkesyrebakterier har nådd sitt maksimum vil mengden reduseres ettersom pHen blir for lav for melkesyrebakteriene. Da er det kun de mest syretolerante enzymene som fortsatt er aktive. Disse bidrar til et kontinuerlig tilskudd av sukker som trengs for en langvarig lagring, såfremt luft ikke er tilgjengelig. I siloer kan surfôr lagres i flere år, rundballer derimot kan det ikke forventes at fôret holder seg lenger enn en sesong.

Ved åpning av silo kan oksygenet trenge inntil 1 meter inn i siloen og forårsake vekst av uønskede mikroorganismer. Dette resulterer i vekst av gjær og muggsopp, og fører til en nedbrytning av organisk stoff. Det er derfor viktig å ikke åpne en større del av siloen enn nødvendig.

For mer informasjon rundt ensilering se: Ensileringens ABC | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)