Oddbjørns 5 beste tips som du skal ta med deg hjem fra engdyrkinga nå er:

  1. Høst eller fjern avling som var høsteklar på flomskadd areal så fort det er noenlunde kjørbart. Gjelder både fôr du vurderer å bruke og det du skal kassere. Her vil ikke regn greie å reinvaske plantene, og uten fjerning blir plantedekket ødelagt/drept.
  2. Alt areal må inspiseres til fots, der du tror det er sjanse for å bruke fôret. Mye kan se bra ut på avstand og etter nylig regn, men du må sjekke grasbotn for jord og mulig stubbehøgde.
  3. Kassér fôr du er usikker på. Terskelen for vraking skal være spesielt låg for småfe, kalver og drektige dyr generelt. Kassert fôr på grunn av flom skal ikke regnes som oppnådd avling ved søknad om erstatning for avlingssvikt.
  4. Bruk saltbasert ensileringsmiddel (som Kofasil og Xtrasil) på fôr du velger å ta vare på, og bruk forhøya dose om det er tegn til jord i avlinga. Lag rundballer, da blir ikke en hel silo ødelagt.
  5. Kassér rundballer der plasten er ødelagt. Tilgang på luft gir oppblomstring av bakterier i fôret. Kasserte rundballer og anna fôr bør komposteres, og det er tillatt når all plast blir fjernet.

Fortørking

-God fortørking, gjerne med vending, har tidligere vist seg å redusere jordmengde og redusere ensileringsproblemer, men nå er utsiktene til fortørking dårlige, sier rådgiver i NLR Innlandet, Oddbjørn Kval- Engstad.

3 A7 A7164

Ta ut fôrprøver og merk rundballene

-Før du skal bruke fôr fra flombelasta areal anbefaler vi at du tar fôranalyse som inkluderer hygienisk kvalitet, dette er viktig, sier rådgiveren.

Fôret må merkes godt ved høsting/lagring, slik at du vet nøyaktig hva du tar prøve av, siden det er vanskelig å få tatt prøve som er representativ.


Tidlig 2.slått

Eng der 2.slått ble tatt før flommen har også hatt jordbelegg i varierende grad, men dette ser ut til å ha blitt vaska av med de siste dagers regnvær i de fleste tilfeller.

-Her er det aktuelt å tilleggsgjødsle på en del areal med sandholdig jord om du kommer utpå før 1.september, med maks 3 kg N/daa, avslutter Kval - Engstad.