Sporer i fôr

Vi får rapportert fra våre venner i TINE at 2022 sesongen har hos enkelte produsenter gitt problemer med sporer i fôret. Vi ønsker derfor å sette fokus på dette allerede nå i fra våren og inn mot gjenlegg.

Alle bruk kan ha sporer også i godt grovfôr. Bakteriene som danner sporer har vi alltid, de fins i jord og vatn. Viktig at disse ikke kommer med i fôret, og i denne artikkelen har vi fokus på gjenlegget og engåret. Også følger vi opp med en artikkel utover våren med fokus på høsting og ensilering.

Tiltak i dyrking av grovfôr

Jord, husdyrgjødsel og planterester er alle kilder for sporer. Da er det viktig at vi legger til rette for at høsteredskapen ikke plukker de med.

Vi har jo fått større og tyngre høsteredskaper i tillegg har vi et endret klima og det vil jo øke kravet til grunnarbeidet.

Ei jamn jordoverflate er viktig for at innhøstinga skal foregå uten at vi får med jord inn og eller taper avling.

Gjenlegget

Pløglsa er viktig, den skal være god, det er helt umulig å rette opp ei dårlig pløglse med slodding og harving. Fyll igjen tomfåra mot ytterkant, gjerne med planeringskjær. Vi vet at slådden kan rette opp noe, jobben med denne er viktigere enn harva. Viktig med grunn harving bare nok til nedmolding av husdyrgjødsel og lage et godt såbed (smått engfrø). Viktig med steinplukking, og vi vet at telen løfter opp stein som er nedtromla, vær obs på det.

I engåra

Få tromlet ned alle kjøreskader og jordhauger etter vånd. I tillegg vil ei tromling klemme ned stein og gjødselruker. Husdyrgjødsel på enga får ofte skylda for sporer i fôret. Sørger vi får å gjøre jobben med husdyrgjødsla riktig så vil dette gå bra med hensyn til sporer. Sørg for tynn nok møkk, kjør maks 3 t / daa. Har dere tilgang til flere typer husdyrgjødsel så bruk gjerne møkk fra for eksempel gris på enga. Og har du fått et sporeproblem så er det enda viktigere å kjøre møkk fra andre dyretyper en drøvtyggere, kanskje du har en nabo som driver med gris. Og kjør gjerne møkk mot nedbør eller vatn etterpå hvis det er mulig.

Neste artikkel i serien sporer i fôr, vil omhandle høsting og ensilering.