Unngå underdosering
Underdosering av ensileringsmiddel er en vanlig brukt metode for å redusere kostnadene. Dette kan gjøre vondt verre, og resultere i en dårligere surfôrkvalitet enn om vi hadde ensilert uten tilsetning.

Ved bruk av syremidler vil vi redusere all gjæring, også melkesyregjæringa, selv om det er smørsyregjæringa som blir mest hemmet. Bruk av 1-2 liter pr. tonn av et maursyreholdig middel hvor anbefalt dosering er 4 liter, vil resultere i så sterk hemming av melkesyregjæring at det tar mange dager, kanskje uker, før pH kommer ned på et nivå som fullstendig hemmer smørsyregjæring. pH ligger imidlertid så høgt i denne perioden at smørsyresporene blir mer aktive og går over til bakterieform, og vi får oppformering av smørsyre-bakteriene. Når pH etter lang tid kommer ned mot 4,5 eller lågere vil disse bakteriene igjen gå over i sporeform, og vi har fått et fôr med høgt sporeinnhold.

Hvis dette graset inneholdt tilstrekkelig mengde sukker, kunne vi ved ensilering uten tilsetning ha oppnådd så rask melkesyregjæring at vi etter 2-3 dager hadde fått senket pH tilstrekkelig til å stoppe oppformeringa av smørsyrebakteriene. Skal du bruke syreholdige tilsetningsmidler må du bruke så store doser at de fungerer etter hensikten. Det vil si så store mengder at pH umiddelbart blir senket så lågt at oppformering av smørsyrebakterier eller produksjon av smørsyre ikke finner sted.

Det samme gjelder ved bruk av Kofasil-/ Xtrasil-preparater. Ved underdosering vil nitritt-mengden bli så låg at den ikke hemmer veksten av smørsyrebakteriene. Mengden er imidlertid stor nok til å hemme melkesyre-bakteriene og dermed hindre et raskt fall i pH. Mengdene Na-benzoat og Na-propionat blir også for små til å ha noen vesentlig effekt på gjær- og muggsopp. Vi må over visse konsentrasjoner av de ulike stoffene før de har effekt som ensileringsmiddel.

Saltbaserte midler inneholder ulike stoffer alt etter hva man ønsker å oppnå. Ved tørrstoff under 35 % er det viktig å ha et middel som inneholder nitritt og heksamin. Dette er midler som knekker skadelige bakterier og gir en rask pH-senkning med et moderat forbruk av sukker. Midlene Xtrasil LP og Kofasil LP er midler med en høy konsentrasjon av nitritt og heksamin. Disse midlene går over til gass i fôret, noe som vil gi en god spredning i hele massen/rundballen. Doseringen “kan” derfor være moderat, helt ned mot 2l/tonn under gode forhold.

Når tørrstoff går over 35 % reduseres innholdet av nitritt og heksamin, da tørrstoff-% i seg selv vil begrense gjæringa noe. Midler tilpasset tørrstoff over 35 % inneholder derfor en større andel av natriumbezoat og natriumpropionat for å redusere faren for mugg og varmgang. Andel nitritt og heksamin sikrer fortsatt en god gjæringsprosess. Kofasil/Xtrasil Ultra er gode midler tilpasset tørrstoff på over 35 %.

Ensileringsmidler ved forskjellig tørrstoffinnhold
Nedenfor er en oversikt over noen ensileringsmidler som er på markedet i 2023.
De som er merket med Ø er registrert for bruk i økologisk drift. Du finner flere i DEBIOs driftsmiddelregister. Mange av de bakteriebaserte midlene har i et og annet forsøk gjort det bra. Men vår påstand er at under vanskelige forhold kommer vi ikke utenom de med syrevirkning i økologisk drift. Uansett er det viktigste ved ensilering å gjøre de rette tinga til rett tid. Ensileringsmiddel sikrer resultat av godt arbeid, men er ingen forsikring for topp gjæringskvalitet. HUSK: ingen midler kan gi 100 % redning av dårlig ensileringsteknikk og arbeid.

Ensileringsmiddel