Jordprøvene som er tatt og analysert siste åra viser en tendens til lavere pH og generelt lave magnesiumverdier i jorda i Møre og Romsdal. Magnesium er det generelt bra innhold av i myrjord og også anna jord ved sjøsprøytsona, mens det oppi liene og langt fra havet gjerne er lave verdier.

Det er lite magnesium i husdyrgjødsel og N-S gjødsel som vi gjerne bruker sammen med møkk. Derfor kan det være nødvendig å gjødsle ekstra med magnesium. Kalking med magnesiumholdig kalk er enkleste, og billigste, måten å få opp Mg-talla på. Både Dolomitt og Visnes MG-Kalk er godt egna.

Ikke overdriv kalkinga

Kalking er også noe man kan overdrive. Tabellen til høyre viser at det er stor forskjell på ønska eller nødvendig pH for ulike jordtyper. Vår jord er typisk lite leirholdig og fra tabellen kan vi lese at pH da bør være 6.0 på mineraljord, og at bare 5.0 på organisk (myr) jord er godt nok. Dette er lavere verdier enn vi tidligere har anbefalt på myr og mineralblanda myr. Vi vil ikke anbefale pH lavere enn 5,4 sjøl på rein myrjord. Kalk har også en strukturdannende effekt på jorda og dette er gunstig for myr så vel som fastmark. Høyere pH enn nødvendig kan være greit det, men blir pH mye høyere enn nødvendig går det ut over opptak av en del mikronæringsstoff slik som mangan, sink og jern.

Biokalk passer godt til vedlikeholdskalking

Biokalk er magnesiumfattig slik at reparering av magnesium-mangel ikke blir effektivt med den. Biokalk er derimot ypperlig til å vedlikeholdskalke samtidig som du sprer møkk. I tillegg til å spare en operasjon og utstyr for kalking, vil du også få ei møkk som lukter mindre, virker bedre på nitrogen og møkka blir glattere slik at slangespreding går lettere og uten tilstopping. Biokalken gjør også at møkka i kjelleren blir bedre å røre om, og stabber med fastere møkk under ungdyrbinger blir lettere å blande inn når biokalken er med på laget.

Mange frykter bunnfall i kjelleren ved bruk av biokalk, og det kan forekomme når kjelleren er vanskelig å røre om og når det blir store mengder (over 5 prosent biokalk). Ellers var dette et mye større problem før. I biokalken som selges nå er 97,4 prosent av innholdet mindre enn 20 mikrometer (0.02 mm) og alt er mindre en 63 mikrometer. Det betyr i praksis at du ikke klarer å kjenne kornstørrelser med tunga en gang.

Forsøk viser at plusseffektene av Biokalk er der allerede ved tilsetting av 1 prosent Biokalk på vektbasis. Det vil si at 100 kubikk møkk får 1 tonn biokalk.

For å kalke opp sur jord kan vi gå opp i 5 prosent biokalk, mens normal vedlikeholdskalking ligger på 2 prosent hvis det kjøres ut 5 tonn møkk pr daa – fordelt på to slåtter.

Kalk
Veiledende mål for pH i jord med ulikt innhold av mold og leire (Jordbruksverket 2013).