Amoniakk-behandling

Halm behandles ofte med ammoniakk for å øke lagerstabilitet og fôrverdi. Dette er en god løsning for mange, men ammoniakken har blitt dyr og en har heller ikke mulighet til ammoniakk-behandling over hele fylket. Det er også slik at om det er mye grønt i halmen, vil ammoniakken kunne danne giftstoffet 4-metylimdazol som påvirker nervesystemet til dyra. Stoffet overføres også til mjølk, så diende spedyr kan dø uten at symptomer vises på mordyret. Det er sett større verdier i havrehalm enn i bygghalm og konsentrasjonen øker med økende sukkerinnhold i fôret (mye grønt), økende vanninnhold, økende temperaturer og selvsagt økende ammoniakkmengder.

Om halmen er veldig rå, eller har mye grønt i seg vil, andre konserveringsmidler enn ammoniakk være å foretrekke. Disse hever ikke fordøyeligheten av halmen, men vil sikre at halmen blir lagringsstabil og får god hygienisk kvalitet. Hvilket middel en da skal velge, avhenger både av mengde grønnmasse, hvor modent kornet er og tørrstoffprosent.

Ensil Halm

Ensil Halm er et produkt utvikla for å sikre den hygieniske kvaliteten i halm som har et for høyt vanninnhold til å kunne være lagringsstabil uten tilsetningsstoff. Produktet er spesialdesignet for å gi best mulig effekt, og er satt sammen av ulike organiske syrer, blant annet eddiksyres, om har god dokumentert effekt mot mugg og bakterier. Ensil Halm tilsettes med vanlig doseringsutstyr for ensileringsmidler, men siden produktet har et tørrstoffinnhold på 17 % bør ikke de røde dysene på Serigstadpumpene brukes. Anbefalt dosering er 3 liter per ball om man bruker vanlig fastkammerpresse.

Det kan ikke beregnes økt fôrverdi av halm tilsatt Ensil Halm slik vi kjenner fra tilsetting av amoniakk. Produktet er utelukkende til for å redusere faren for mugg og varmgang. Halm tilsatt Ensil Halm kan våt- eller tørrlutes med kaustisk soda i ettertid. For å bedre opptaket av halm kan melasse helles oppå, eller halmen kan blandes med surfôr i en fôrmikser.

Urea

Rå og fuktig halm kan med fordel behandles med urea. Urea ser ut til å konservere halmen godt nok, selv om det er noe tvil om hvorvidt urea er fullgod med hensyn til å forhindre muggdannelse. Man kan ikke regne med at urea øker fordøyeligheten av halmen, spesielt ikke når halmen høstes sent, dette fordi temperaturene ikke blir høye nok til at urea omdannes til ammoniakk, men det er mye som tyder på at ureabehandling er positivt for smakeligheten av halmen. Grensa for hvor mye urea dyra tåler er relativt lav, og overskrides denne grensa er det stor fare for forgiftningsfare og at dyra kan krepere. Det er derfor svært viktig å følge anbefalt dosering. Urea SKAL blandes ut i vann og tilsettes i halmen, IKKE strøs i tørr form på fôret! Les mer om ureatilsetting og beregning av dosering.

GrasAAT SX

Et ensileringsmiddel bestående av maursyre, natriumformiat, propionsyre og sorbinsyre. Kombinasjonen gir en rask senkning av pH, og samtidig en god beskyttelse mot gjær og muggsopp. Bruksområdet vil være ved et noe høyere tørrstoffinnhold enn ved bruk av GrasAAT Plus, i tillegg fungerer GrasAAT SX godt som ensileringsmiddel til helgrøde av korn, og anbefales opp til 55 % tørrstoff. Ingrediensene i GrasAAT SX er også godkjent for økologisk landbruk. Dosering: 3–5 liter/ tonn.

Ensil Ekstra

Ensil Ekstra (38% propionsyre) kan brukes for å motvirke mugg i halmballer. Maursyreinnholdet (34%) er noe lavere enn i Ensil 1 og Ensil Pluss, men vil likevel være tilstrekkelig for å få den nødvendig pH senkningen i tørrere masse, Ensil Ekstra anbefales ved tørrstoff fra 40-65 %. Anbefalt dosering er 4-6 liter pr tonn masse. Største dose i nedre og øvre del av tørrstoff-området. Halm som er behandla med Ensil Ekstra kan på samme måte som Ensil Halm etterbehandles med ammoniakk for å øke fordøyeligheten. Slik dobbelbehandling er imidlertid kostbar.

Det er ingen behandlingsfrist ved bruk av Ensil Ekstra. Fôret kan derfor brukes umiddelbart etter høsting. Middelet er ikke ADR klassifisert. Bruk alltid verneutstyr som briller/øyeskjerm og hansker ved bruk av Ensil Ekstra. Ensilproduktene tar ikke livet av spireevnen i floghavre.

Kofasil Ultra /Xtrasil Ultra

Kan brukes dersom det er mindre enn 60 % tørrstoff i halmen. I tørrere halm vil det være lite eller ingen effekt av midlet.

Konklusjon

Om halmen er relativt tørr, men har et for høyt innhold av grønt til at man tar sjansen på amoniakkbehandling eller er for fuktig til at man vil lagre den som tørrhalm, er det Ensil halm eller urea som er den beste måten å få halmen lagringsstabil på etter vår mening.