Når kyrne slippes ut første gang på våren, er det både hopp og sprett med det samme. Jurene får da hard medfart når de slenges hit og dit, noe som vises ved et høyere celletall den første uka etter beiteslipp.

Vedvarende høyt celletall kan ha flere årsaker: Sommervarme og kyr på godt beitegras gir ofte en stigning i celletall. Høyt celletall over tid kan medfører tap av elitetillegget på melk. Derfor er der penger å tjene ved at gjøre en ekstra innsats for å unngå at celletallet stiger.

Celletall avspeiler både hygieneforhold, samt kyrne sitt immunforsvar og stressnivå. Hvis det ikke er endringer i prosedyrer og hygienen i forbindelse med melking eller strø i fjøset, så kan årsaken ofte finnes i management omkring fôring og beiting.

De typiske årsaker til høyt celletall om sommeren er varmestress, irritasjon fra fluer, ubalanse i fôrrasjonen med høyt proteinnivå eller varmgang i fôr på fôrbrettet. Urent drikkevann kan også være en viktig årsak.

Gode råd:

  • Unngå varmgang i fôr på fôrbrettet – når fôret du sist? Ved relativt høye sommertemperaturer tåler ikke fôret å bli liggende lenge før det går varme i det.
  • Drikkekar skal være rengjorte både i fjøset og eventuelt ute på beitet – når er ble de sist renset?
  • Kraftfôret skal være tilpasset beiteopptaket. Hvordan har du justert kraftfôret i forhold til beiteopptak og proteinnivå? Har det samtidig skjedd noe med ureatallet?
  • Kan dyrene søke skygge i middagsvarmen? Hvis kyrne har muligheten, så søker de instinktivt inn i skygge. Er der ikke skygge til alle dyr på beitet, så anbefales nattbeiting eller siesta inne midt på dagen.

Siesta gir kyrne en tiltrengt hvile i skyggen i fjøset midt på dagen, og beitingen blir fordelt i to porsjoner, som vil gi en bedre utnyttelse av protein fra beitegraset. Begge deler er med og forebygger stigning i celletallet.