• Kjøp inn kalk og ver klar om det blir forhold for å køyre ut og spre kalk på beitane. Bruk magnesiumholdig kalk. På ujamt underlag, der det er vanskeleg å køyre om sommaren, kan det vere meir framkommeleg når det er snø. Kalk kan spreiast oppå snøen.
  • Ta bort uønska planter med ryddesag og trekantblad. Dette kan vere lyssiv-tuer, sølvbunke-tuer, rosetter av toårige tistler (vegtistel og myrtistel) m.fl.. Så raigrasfrø i såra du lager slik at det blir ein konkurranse mot ugrasfrø i jordflekken.
  • Så inn engrapp, kvitkløver og/eller raigras der du ynskjer å endre på artssammensetninga i beitet. Dette kan gjerast med flyger (sånn liten såmaskin på magen) eller for hand. Husk at frøet treng jordkontakt for at det skal bli ei plante av det. I områdar med stabil vinter kan frø såast ut både sein haust, vinter og tidleg vår. Der vinteren stadig blir slått av og på, og i ytre strøk der det i grunnen er lite vinter, så er det best å vente til tidleg vår, elles risikerer man at frøa rotnar. Og er det ein periode med varmt vèr, kan man risikere at frøa spirar og so døyr spira i kaldt vèr etterpå.
  • Hogg ut og slepp lyset inn. Lag opne kantsonar mellom opent beite og skog. Lag gjerne ei open gate ved kantsona (inni skogen) slik at du kan setje opp gjerdet der. Då får du beita kantsona saman med fulldyrka areal eller anna opent beite. Dette gjev god skjøtsel av kantsona og du kan unngå at det etablerar seg uønska planteartar der.