Hardføre rødkløversorter tilbake i handelen

Det er nå frø av to hardføre kløversorter, Betty og Torunn, å få kjøpt som reinfrø dvs. utenom vanlig engfrøblanding. For alle som har behov for å få inn mer kløver i enga, er det viktig å sikre seg dette allerede nå. Dette er ikke økologiske frø, men sortene bør tas inn i økologisk drift etter søknad om dispensasjon, med begrunnelse i hardførhet. Andre hardføre rødkløversorter er Gandalf og Lars.

Andre belgvekster til eng

Det er også andre engbelgvekster som kan prøves. Luserne er en krevende vekst både i forhold til jord og varme. Den skal bl.a. ha kalkrik jord, men tåler godt å stå i tørkeutsatt sandjord. Luserne må smittes med Rhizobiumbakterier før såing, for å sikre nitrogenfiksering. Tiriltunge er en vekst som prøves og den kan også vise seg interessant for økologiske grovfôrprodusenter.

Økologisk godkjente engfrøblandinger

Både Felleskjøpet og Strand Unikorn produserer økologisk godkjente engfrøblandinger som både er artsrike og tilpassa ulike klimasoner i landet. Det er krav om en andel av økologisk-produsert frø i disse blandingene.

Sette sammen egen blanding

Du som bonde må vurdere sortssammensetningen i de tilbudte engfrøblandingene til ditt behov, slik at du sikrer deg sorter tilpassa din klimasone. Det er også mulig å kjøpe og sette sammen sin egen blanding. Dersom du ikke finner en økologisk engfrøblanding som er godt nok tilpassa eller økologiske frø ikke er tilgjengelige, er det også mulig å søke dispensasjon for å bruke en konvensjonell engfrøblanding. Dette gjøres via databasen Økofrø (okofro.no). I søknaden må valget av konvensjonell vare begrunnes. Husk at alt frø brukt i økologisk drift unntaksvis kan være konvensjonelt, men aldri kjemisk beiset.

Engbelgvekster landet rundt

Norsk Landbruksrådgiving, i samarbeid med NIBIO og NORSØK, kjører felt med mange ulike engbelgvekster på ti forskjellige steder i landet.

Tabell 1: Oversikt over arter og sorter av vanlige engbelgvekster.

Rødkløver

Lars

Stor avling. Tetraploid sort.

Den mest vinterherdige sorten.

Gandalf

Diploid sort. Bedre overvintring og avling enn Lea.

Lea

Norsk diploid sort. Gir god avling.

Best egna i Sør-Norge, men går også nordover.

SW Torunn

Svensk sort. Tetraploid. God avling.

Bedre overvintring enn Lea.

SW Yngve

Svensk sort. Relativt hardfør.

Supplerer norske sorter.

Betty

Tetraploid.

Bjursele

Svensk sort. Relativt hardfør.

Supplerer norske sorter.

Selma

Ny finsk diploid sort.

God avling og overvintringsevne i nordsvenske

og finske forsøk.

Supplering til norske sorter.

Kvitkløver

Norstar

Norsk sort. Lågvokst. Småblada.

Mest hardfør og gir god avling i Nord-Norge.

Snowy

Norsk sort. Hardfør. Småblada.

Mindre avling enn sortene i lista nedenfor.

Litago

Norsk sort. Høgvokst. God overvintring.

Hebe

Svensk sort. Høgvokst.

Mindre vintersterk enn Norstar, Snowy og Litago.

Undrom

Småblada. Lågvokst. Vintersterk.

Edith

Svensk sort. Høgvokst. Likner Hebe, men bedre

overvintringsevne og avling.

Hovedsort i kvitkløver i 2021.

Liflex

Nederlandsk sort. Høgvokst.

Svært lik Hebe og er en suppleringssort.

Alsikekløver

Frida

Svensk sort.

Vinterherdig og anbefales over hele landet.

Alsikekløver er den beste kløverarten på myrjord.

Luserne

Creno

Mye brukt i Nord-Europa.

Mindre vintersterk enn Saskia.

Saskia

Kanadisk sort. God vinterherdighet.