Grasarten tåler godt beiting, den fyller som nevnt inn ved utgang og dyra liker den godt. Dette er gode grunner til at den bør være med i alle blandinger hvor enga skal ligge mer enn 4-5 år og eng som skal beites. Engrapp tåler mange høstinger bedre enn de fleste. Den brukes mest i blandinger da den etablerer seg noe seint og en ser den ikke i noen vesentlig grad før i 2. eller 3.engår. Den vokser raskt til etter slått særlig om stubbehøgda ikke er for låg. Smakelighet og kvalitet avtar raskt etter skyting. Og engrappen er gjerne den arten som skyter aller først. Så den som ønsker høyenergifôr og har mye engrapp i enga må være veldig tidlig ute med slåtten. Har normalt høyt proteininnhold noe som krever ekstra stor mengde med syre ved ensilering. Gir veldig grønt "småhøy" med mye bladverk og tynne stengler.

Sorter; Knut er en norsk sort. Kan fås kjøpt som reinfrø både gjennom Felleskjøpet og Norgesfôr, og er hovedsorten i blandinger.
Oxford, Limagie og Monopoly er nederlandske sorter som bare finnes i noen frøblandinger.

Engrapp
Engrapp har typisk båtkjøl i enden av strået og skyter og blomstrer lenge før timotei. Foto: Mari H.Landsverk
Engrapp blad
Engrapp har typisk båtkjøl i enden av strået og skyter og blomstrer lenge før timotei. Foto: Mari H.Landsverk

Vi har fått fjellandbruksmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til å skrive litt om aktuelle engvekster i Fjellregionen.