Det er lite som vokser uten vann, det har vi fått bekreftet i år. Maisen, som er en C4 plante, har klart seg langt bedre enn graset. C4 planter er tilpasset tørre og varme forhold og bruker vannet den får tak i på en mer effektiv måte. Maisen har en optimaltemperatur på 30-40 grader for fotosyntese og tåler mye lys. Tørrstoffet stiger mer i varme perioder med tørke, enn i våte og kalde perioder. På grunn av det varme og tørre været i år har derfor utviklingen gått raskere. Mye av maisen i Vestfold som ble høstet første uka i september, ble høstet i seineste laget med tanke på fôrverdien. I motsetning til "normale" år da høstingen foregår i begynnelsen av oktober, og det fortsatt er fare for at maisen ikke er helt moden.

Årets fagmøte ble avholdt på Gjennestad 29. November. Bjørn Lisbjerg fra KWS Danmark var hovedforedragsholder. Han holdt et meget interessant foredrag om maisdyrking, sorter og fôrutbytte. Han introduserte oss for noen spennende nye sorter. Han konkluderte også med at kvaliteten på fôrmaisen i Danmark og Norge er nokså lik i år. Rådgiver Anders Gjerlaug (NLR Øst) oppsummerte sesongen og presenterte årets resultater fra forsøkene, i tillegg snakket han om radrensing og ugraskamp i mais. Håkon Lundsett har lang erfaring med maisdyrking i Vestfold. Han hadde sammenstilt maks og minimumstemperaturer på ulike steder på sør og østlandet for å vurdere muligheten for maisdyrking. Håkon mener at minimumstemperaturen må vektlegges når man skal vurdere nye dyrkingsområder. Julie Wiik avsluttet møtet med en kort introduksjon om fangvekster i mais, og presenterte erfaringer og resultater fra forsøk i Danmark. Der ble det konkludert med at cikori og strandsvingel påvirker maisavlingen minst.

I sortsforsøket i Vestfold var det med 14 maissorter, i Østfold 17. Av disse var det noen nye og noen "gamle" sorter. I Vestfold var flere av de tidligste sortene overmodne ved høsting, og tørrstoffet var over 40 %. Optimalt tørrstoff ved høsting er 30-34%.

Tabell: Resultater fra sortsforsøk 2018

Vestostts Formais2018

Vi kan ikke vurdere forsøksresultater ut fra ett år, de må alltid vurderes over flere år. I presentasjonene som ligger i denne artikkelen er maisresultater fra forsøksfelt i Vestfold og Østfold i perioden 2014-2018 presentert. Ambition og Activate er stabile sorter som har vært med i forsøk og dyrket hos bøndene i flere år. Det samme med Emmerson og Sunlite. KWS sortene Calvini og Avitus er med for første gang i forsøk, de har høye tørrstoffavlinger og fremstår som robuste planter med store kolber. Prospect og Pinnacle fra Limagrain er også nye sorter i forsøkene. Disse sortene ser lovende ut og bør helt klart være med i forsøk i Norge flere år.