Ei kjemisk brakking av eng som skal fornyes til neste år bør gjøres nå i høst. Slik kan du bli kvitt forskjellig uønska rotugras, grastorva mørner og blir lettere å ha med å gjøre til våren, det blir mindre spirehemmere og du kommer raskere igang på våren.
Noen av dere har slått andreslåtten for en stund siden, og gjenveksten har kommet godt i gang igjen. Andre skal snart igang med andreslåtten. Og atter andre trenger høstbeite når dyra kommer igjen fra fjellet. Når anbefaler vi kjemisk brakking?

For godt resultat er optimalt utviklingsstadium på plantene ved sprøyting når kveka har 4 blad og tofrøblada rotugras en god og stor bladrosett og kanskje begynnende strekking på blomsterstengelen. Får kveka for lite bladmasse før sprøyting svir du lett ned det overjordiske, men du får ikke drept rota og den kommer raskt tilbake. På optimalt stadium er rota svakest og du har samtidig væskestrøm nedover til rota slik at den dør.

Når bør det så brakkes i de ulike tilfellene ovenfor?
For dere med planlagt 3- eller 4-slåttsystem; Noen av dere trenger absolutt denne 3. eller 4.slåtten for å ha nok vinterfôr og bør av den grunn vente. For de av dere som er i en god fôrsituasjon kan kanskje noe 3.-4.slått ofres dersom enga trenger fornying. Nå er det gode muligheter for å få nok plantemasse og vellykka resultat og vi anbefaler å ofre noe avling og gjøre det nå. Da kan du også rekke pløying i høst, enga bør stå urørt i 14 dager før du starter jordarbeiding.

For dere som ennå ikke har tatt 2.slåtten og heller ikke trenger høstbeite; Ta slåttten raskt nå slik at du får nytte av best mulige temperaturer for å oppnå nok gjenvekst og godt sprøyteresultat i første halvdel av september. Kanskje når du også å pløye hvis høsten blir fin.

For dere som har tatt 2.slåtten og trenger høstbeite heretter; Slipp dyra aller først på det arealet som trenger fornying, kjør på masse dyr og en rask og god avbeiting - håp så på gode temperaturer, nok plantevekst og godt sprøytevær i starten av oktober. Men dette er klart en utfordring, vi vet ikke hvor raskt vi får for lave temperaturer for grasvekst.Lite trolig at du du får jordarbeidd før til våren.

Ulempen med å brakke så tidlig som nå kan være at vinterettårige ugras som f.eks. tunrapp, gjetertaske og vassarve begynner å spire utover høsten. Det kan ha betydning for deg som driver med redusert jordarbeiding, ikke for deg som vil pløye.
Dosering på glyfosatvarianter med 360 g virksomt stoff pr liter: 300 ml/daa er nok der det kun er kveke (lavere dosering på Roundup Flex). Er det rotugras må ein minst doble mengda glyfosat eller aller helst blande inn andre spesialmiddel mot det ugraset som er problematisk. Vi gjør oppmerksom på at Flurostar ikke er tillatt brukt etter 31.juli og at Tomahawk ikke er tillatt brukt etter at august er over.

Kveke i gjenlegg
Lær deg kjennetegna på kveke og ta et oppgjør med den før tilsåing av ny eng så slipper du å se at den er et langt hestehode foran i gjenlegget ditt. Her ser vi et gjenlegg der kveka har spira tidlig og godt langs plogfårene. Foto Mari Hage Landsverk