Når musa først har fått smaken på rundballelageret vil det ofte bli skader nede langs kanten på et stort antall baller. Musa er avhengig av å operere i skjul av vegetasjon eller annet. Derfor får vi normalt ikke skader på rundballer som ligger oppe i høyden, om rundballene lagres oppå hverandre. Bakdelen med å lagre rundballer oppå hverandre er faren for at de kan falle ned og skade folk.

Ligger rundballene lagret inntil bringebærkratt, steinrøys steingard, eller annet som gir skjul for smågnagere, vil vi oftere se skader. Et godt tiltak er å legge rundballene på en åpen grusa plass, gjerne hjemme på tunet, hvor katten også holder til.

Å sette ut musegift ved rundballelager rundt i kulturlandskapet er ikke lov av miljøhensyn. Musegift spres i naturen, og brytes sakte ned, så derfor er musegift kun lov i tilknytning til bebyggelse. Et mer miljøvennlig alternativt tiltak vil være å holde gras- og krattvegetasjon nede rundt rundballene, med for eksempel glyfosat.

Og husk: Følg med på rundballelageret, så du får brukt opp rundballer som er skadet mens det er kaldt. Så snart våren kommer med varme, blir de ødelagt om de er fulle i hull. Steder det er problemer vil man ofte få problemer senere, så flytt lageret til neste år, eventuelt gjør tiltak slik at musa ikke trives der i fremtiden.