Resultat fra flere prosjekter viser at både rundball og silo vil kunne gi deg et rimelig grovfôr. Uavhengig av høstelinje er høye avlinger og «reindyrking» av ei høstelinje de viktigeste faktorene for rimelig grovfôr. Lave tap av avlinga gjennom konserveringsprosessen betyr også mye for en lav grovfôrpris.

I et nettmøte for NLR-medlemmer, arrangert 23. februar, viste Ragnhild Borchsenius, fagkoordiantor grovfôr i NLR, flere resultater fra forsøk på forskjell i kvalitet mellom de ulike silotypene.

I samme møte delte Aslak Botten, grovfôrrådgiver i NLR Østafjells, sammen med bonde Anders Stensrød, erfaringer og tall fra overgang fra rundball til plansilo, og hvilke vurdering som ble gjort i valg av høstelinje og lagring.

Se opptak her: