Feltverter

Våren 2023 var kald, jordtemperaturen nådde 10 grader rundt 14.mai. Det anbefales generelt at maisen ikke blir sådd før jordtemperaturen er over 8°C, og helst opp mot 10°C, for å få en rask spiring og etablering. I vårt område ble mesteparten av maisen sådd rundt midten og mot slutten av mai.

Det var en tørr mai og juni, med en veldig våt sensommer. Frosten kom i første halvdel av oktober. Det meste av maisen ble høstet i midten/slutten av oktober.

MVE

MVE bør komme over 2400 i sesongen. Maisvarmeenheter (MVE) = beregninger av lufttemperatur over 4,4 grader om natten og 10 grader på det varmeste på dagtid, etter en formel.

MVE2020 2023
MVE 1.mai til 10.oktober.

Avling

Tatt i betrakting en noe kald vår i 2023, ble det greie avlinger. Feltene hadde et snitt på

Sandefjord: 1682 kg TS/daa​

Vestfossen: 1794 kg TS/daa​

Halden: 1488 kg TS/daa​

Avling maisfelt 2023
Avling kg TS/ daa for feltene

Tørrstoff

Feltene varier litt i gjennomsnitt på TS %:​

Sandefjord: 36 %​

Vestfossen: 28 %​

Halden: 35 %​

Generelt ønsker vi et tørrstoff mellom 32-38 %​. Dette merket med to linjer i figuren under

TS maisfelter 2023
TS % for feltene

Sammenligning over flere år

Vi har også satt opp årets resultater opp mot tidligere år. Avlingstallene er gjennomsnitt av felt i både Østfold, Vestfold og Buskerud.

Avling mais 2018 til 2023
Avling kg TS/daa over flere år
T Sprosent 2018 titl 2023
Tørrstoff over flere år.

Forsøkene er finansiert med prosjektmidler fra Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Viken fylkeskommune.