Såtabell

Dess bedre spireforholdene er (såbed, fuktighet, frøugras), dess mindre frø kan en bruke. Ved blanding av flere arter bruker en prosentvis såmengde i reinbestand etter det blandingsforholdet en ønsker.

Arter, sorter

Kg såfrø per dekar

Blandinger

Radsåing

Breisåing

Arter sådd i reinbestand:

Timotei

1,9

2,4

Engsvingel

3,0

3,8

Raisvingel

3,0

3,8

Flerårig raigras (engelsk)

2,8

3,6

Toårig raigras (italiensk)

3,2

4,0

Ettårig raigras (westerwoldsk)

3,2

4,0

Hundegras

3,2

4,0

Bladfaks

4,0

5,0

Strandrør

3,2

4,1

Engrapp

2,0

2,5

Strandsvingel

2,5

3,1

Kløver til blanding med gras

+ 0,3

+ 0,4

Allsidige engfrøblandinger

3,2

4,0

Beitefrøblandinger

3,6

4,5

Høyblanding

2,0

2,6


Dekkvekst til grønnfôr:

Bygg, 6 rads

11

13

Havre

12

15

Fôrert

15
Frøblandinger

Grasarter i blanding gir som oftest større avling enn om en dyrker de i reinbestand.

Spire og Natura = Varemerker hos Felleskjøpet.

FM = Fiskå Mølle A/S. Samarbeider med Strand Unikorn.

Økologiske blandinger er merket Ø.

Frøblandinger til ulike formål

For områder helt ute ved kysten:

Til surfôr:

Spire Surfôr Pluss 10 (10 % flerårig raigras, med og uten kløver)

Spire Surfôr Pluss 20 (20 % flerårig raigras + 5 % hvitkløver)

Spire Surfôr Pluss 90 (90 % flerårig raigras + 10 % hvitkløver)

Spire Surfôr Pluss 100 (100 % flerårig raigras)

Spire strandsvingel (100 % strandsvingel)

FM: Frøblanding nr. 19 (90 % raigras (flerårig, hybrid og ettårig) + 10 % hvitkløver)

FM: Frøblanding nr. 15 (10 % flerårig raigras + 10 % rødkløver)

FM: Frøblanding nr 30 - Ø


Til beite:

Spire Surfôr/Beite Pluss 10 (10% flerårig raigras + 10% kvitkløver)

Spire Beite Pluss 60 Sau/Ku (60 % flerårig raigras + 10 % kvitkløver)

FM: Frøblanding nr.16 (35 % flerårig raigras + 10 % hvitkløver)

FM: Frøblanding nr. 19 (90 % raigras (flerårig, hybrid og ettårig) + 10 % hvitkløver)


For områdene ute ved kysten og opp til ca. 150 m over havet på godt drenert jord:

Til surfôr og beite:

Spire Surfôr Pluss 10

FM: Frøblanding nr.15 Silofrøblanding med raigras og kløver

FM: Frøblanding nr. 25 (20 % raigras/-svingel, uten kløver)

Natura Surfôr Pluss 10 (10% flerårig raigras) – Ø

FM: Frøblanding nr. 32 (10% flerårig raigras) - Ø


Til beite:

Spire Surfôr/beite Pluss 10

FM: Frøblanding nr.16 Silo-/beitefrøblanding med raigras og kløver

Natura Surfôr/Beite Pluss 10 (10% flerårig raigras) – Ø


For områdene fra kysten og opp til ca. 300 m over havet på godt drenert jord:

Til surfôr, høy og beite:

Spire Surfôr Normal

FM: Frøblanding nr.14 Silofrøblanding uten raigras (10 % rødkløver)

FM: Frøblanding nr.12 Silo-/høyblanding uten raigras og kløver

Natura Surfôr FKRA Normal – Ø

FM: Frøblanding nr.30 - Ø


Til beite:

Spire Surfôr/Beite Normal (10 % kvitkløver)

FM: Frøblanding nr.13 Beite-/silofrø-blanding (10 % kløver)

FM: Frøblanding nr.16 Silo-/beitefrøblanding (10 % hvitkløver)

Natura Surfôr/Beite Pluss 10 (10% raigras) - Ø

Natura Beite Vintersterk – Ø


For de indre og høgereliggende områdene (over ca. 300 m) på godt drenert jord:

Til surfôr, høy og beite:

Spire Surfôr Normal

Spire Surfôr/beite Vintersterk

Natura Surfôr Normal – Ø

Natura Surfôr/Beite Vintersterk - Ø

FM: Frøblanding nr.14

FM: Frøblanding nr.13

FM: Frøblanding nr. 30 - Ø


Høyblanding:

Spire Høy (timotei, engsvingel og engrapp)

FM: Frøblanding nr.17 Høyblanding med 3 timoteisorter

FM: Frøblanding nr. 12 (timotei, engsvingel og engrapp)


For områder med dreneringsproblemer i hele distriktet:

Spire Surfôr/Beite Normal

Spire Surfôr/Beite Vintersterk

Spire Surfôr Robust

FM: Frøblanding nr.13


For tørkesvak jord uten vanningsmuligheter:

Bladfaks med 30% timotei og litt kløver

Spire strandsvingel