Fôrmais er i utgangspunktet lett å dyrke og trenger kun å høstes en gang. Ulempen er at man må ha en ekstra høstelinje da maisen ikke kan høstes med alminnelig slåmaskin. I Agder, spesielt langs kysten i gamle Aust-Agder er det gunstige forhold for dyrking av fôrmais. Fôrmaisen er glad i varme og med fine smeigedager langs sørlandskysten blir det svært gode avlinger å høste.

Ønsker å oppnå høy andel stivelse

Når man skal dyrke fôrmais handler mye om å velge riktig sort som er tilpasset forholdene der den skal dyrkes, derfor ble det sådd et demonstrasjonsfelt med syv ulike sorter i Lillesand i 2020. Fire sorter; Joy, Fortaris, NMB15-235 og Ambient fra Nordic Maize Breeding (NMB) i Nederland og tre sorter; Trooper, Ambition og Prospect fra Limagrain i Danmark. Ambition er den sorten av disse som har vært lengst i det norske markedet.

De fire sortene fra NMB er tidlige sorter, og det gjenspeiler seg i høyt tørrstoffinnhold ved høsting. Disse sortene hadde utpreget tynnere stengel enn de tre andre, men likevel tett bestand. Trooper er også en svært tidlig sort som ga veldig god tørrstoffavling, men har lavere stivelseavling per dekar. Ved høsting ble det observert at denne sorten hadde mye kolber i forhold til de andre. Prospect ga høyest tørrstoffavling på over 2000kg tørrstoff per dekar, og over 1500 Fem/daa, men har omtrent samme stivelsesavling per dekar som Trooper. Ambition er den sorten med lavest tørrstoffinnhold ved høsting, men også den med høyest fôrenhetskonsentrasjon, samt høyest stivelsesinnhold. I mais er det stivelse man ønsker, som med riktig bruk kan redusere kraftfôrforbruket. Stivelsen får man hovedsakelig fra kolbene.

Avling i kg ts/daa, tørrstoffprosent, innhold av fôrenhetskonsentrasjon, protein og stivelse per kg ts og antall fôrenheter per dekar ved høsting på syv ulike sorter av fôrmais.

Sort

Kg ts /daa

Tørrstoffinnhold ved høsting

Fem/kg ts

Fem/daa

Råprotein g/kg ts

Stivelse g/kg ts

Stivelse kg/daa

Fortaris

1638

32

0,78

1277

68

302

495

Joy

1568

34

0,79

1239

80

298

467

NMB15-235

1454

33

0,77

1120

67

302

439

Ambient

1211

32

0,79

957

78

322

390

Trooper

1922

31

0,75

1441

58

273

525

Ambition

1710

30

0,81

1385

69

325

556

Prospect

2006

32

0,78

1565

66

263

528

Maisen er analysert med NIR (Near Infrared spektroskopi) som er kalibrert på gras og dermed blir ikke den gunstige fordøyeligheten av fiber i maisen tilstrekkelig «verdsatt» og dermed blir fôrenhetskonsentrasjonen lavere enn det dyret faktisk får ut av fôret. Samtidig har vi tørket maisen helt ned i tørkeskap etter høsting for å bestemme tørrstoffinnholdet, og denne prosessen påvirker også fiberinnholdet.

Maisvarmeenheter

Høstetidspunktet på maisen bestemmes ut ifra maisvarmeenheter (MVE) som regnes ut med formelen for Ontario heat units, og vi ønsker rundt 2400 MVE før høsting. Utviklingen av MVE er forskjellig fra år til år. I 2018 nådde vi dette målet i månedsskifte august/september, mens i både 2019 og 2020 oppnådde vi dette målet ca. 1 måned senere. De tre siste årene har vært gode år for mais her i Agder.

Maisvarmeenheter
Akkumulert maisvarmeenheter (MVE) for vekstsesongen (1.5-15.10.) 2018, 2019 og 2020. Beregna på bakgrunn av døgnmiddeltemperatur i 2 meters høyde på Landvik.

Vi i NLR Agder har fått et godt samarbeid med NLR Øst og NLR Viken hvor det er store maisdyrkingsmiljøer. Vi har hentet mye kunnskap fra rådgiverne på Østlandet og vært med på ulike fagarrangementer sammen med dem. Det styrker vår kunnskap og rådgiving på fôrmais. På Østlandet har de hatt utprøvinger med hele 22 ulike sorter, se resultatene derfra i tabellen under. Ambition som var den beste sorten i Agder, ser ut til å dominere på Østlandet også.

Avling i kg ts/daa for 2 felt med sortsutprøving på 22 ulike sorter på Østlandet og tørrstoffinnhold ved høsting. De som er merket gult har kun vært med i et felt.

Sort

Kg ts /daa

Tørrstoffinnhold ved høsting, %

Emmerson

1746

31

Activate

1331

30

Trooper

1456

29

Glory

1766

30

Prospect Starcover

1633

28

Ambition

1848

30

Gema

1497

30

Resolute

1589

27

Reason

1741

30

Prospect

1754

28

Pinnacle

1486

29

KWS Avitus

1822

30

KWS Autens

1794

28

KWS Sandins

1828

27

KWS Sergio

1493

28

KWS Cito

1489

30

Function

1624

28

LZM 83

1848

28

LZM 87

1793

28

LZM 89

1837

29

NMB15

1495

32

Fortains

1139

28

I Rogaland har også interessen for fôrmais vært økende og NLR Rogaland har også hatt sortsprøvinger på fôrmais i 2020, les mer om det i DENNE ARTIKKELEN

Maiskolber
Mais hosting 23 september 2020