Introduksjon:

På Landbrukets Dag ønsket vi å fokusere på hvordan ballepris og fôrpris vil være ved «God optimal drift» og «Dårligere tilpasninger» med dagens arealtilskudd og priser på mineralgjødsel, diesel med mer.

Vi beregnet derfor grovfôrkostnader totalt og per balle for en «Eksempelgård» på 150 dekar eng og gjenlegg med 3 km kjøring med ulike tilpasninger som gav henholdsvis årsavling på 3, 2 og 1 rundballe med fôrinnhold 200 Fem per dekar pr år.

I alle beregninger var 500 m3 fanespredd husdyrgjødsel, samme traktor i eneeie og eller grei maskinpark i 50 % sameie med nabo.

Detaljer for alle felleselementer går fram av bilde nr 1, Grovfôrkostnader ved ulik drift....

I alle eksempler vises hvor mange dyr du kan ha med den produserte grovfôrmengden.

Det vises selvkostpris fratrukket arealtilskuddet i kr totalt, kr per Fem og kr per balle.

I bilde 2 "God optimal drift" vises kostnader, fôrpris og ballepris ved god optimal drift som gir 3 baller per dekar per år.

Da er det 5 års omløp på enga, optimal kalking, optimal mineralgjødsling, optimale tiltak mot ugraset og nok vinterfôr til 46 okser.

I driftsalternativ i bilde nr 3 "Noe redusert drift" er det noe redusert drift som gir 2 baller per dekar per år. Da er det normal mineralgjødsling, men 10 års omløp på enga, redusert kalking og reduserte tiltak mot ugraset. I driftsalternativ i plansje 4 er det svært redusert drift slik at avlinga bare blir 1 rundballe per dekar per år. Da er det 15 års omløp på enga og ingen mineralgjødsel, kalking og ugrastiltak.

Kort omtale av resultat

Det går tydelig frem av bilde nr 2 at optimal drift gir billigst fôr og grovfôr nok til mange dyr, men selvkostprisen er nå på nær 700 kr/balle dersom det er 30 % tørrstoff og cirka 200 Fem i hver balle.

Selvkostprisen har økt med litt over 30 % de siste 1,5 år på grunn av sterk økning i priser på maskiner, diesel, mineralgjødsel og andre driftsmidler.

Det går frem av bilde nr 3 at normal mineralgjødsling kombinert med redusert fornying, kalking og ugrastiltak gir for liten avlingsrespons og dyrt fôr. Du klarer ikke gjødsle deg til avling og billig grovfôr på planter som ikke har det godt i tynn, gammel, halvveis kalka eng med ugras.

Alternativet i bilde nr 4 "kraftig redusert" med ingen tiltak gir svært dårlig avling. Eksemplet får ikke tatt hensyn til at slikt grovfôr har dårlig proteininnhold og mineralbalanse som vil medføre store ekstra kostnader i proteinkraftfôr og mineralblanding ved fôring på fjøset. I tillegg er avlingen så dårlig at det er under grensa for å ha rett til arealtilskudd. Uten arealtilskudd blir det svært dyrt fôr til tross for lave utgifter, og du får grovfôr til svært få dyr.

Plansje 1 Grovforkostnader
Plansje 2 God optimal drift
Plansje 3 Noe redusert drift
Plansje 4 Kraftig redusert drift