Fra 1. juli er varmesummen nå over 700 døgngrader. Det er med andre ord fortsatt en svært høy temperatur. Det vil for det meste ikke være hensiktsmessig å spare enga utover det nødvendige nå. Etterveksten vil bli håndterbar (foruten raigras), og stort sett vil volumøkninga i graset nå være lite lønnsom. Særlig i et år som dette med mye grovfôr og varslet økt pris på kraftfôr, vil det være lurt å ikke utsette 2.slåtten mer enn nødvendig.

Snart 3. slått?

Det var mange som tok en tidlig 2. slått i år. Slo en rundt 20. juli nærmer det seg faktisk rundt 400 døgngrader på 3. slåtten. Det kan ligge an til en svært tidlig 3. slått, for de høye dagtemperaturene ser ut til å fortsette ei stund til. Det vil ved kysten kunne bli aktuelt å slå raigrasenga 4 ganger i år dersom høsteforholda blir gode utover seinsommer og høst.

Gjødsling til 3. slåtten

Det er mange som spør om gjødsling til 3. slått. Dersom det gjødsles flere uker etter slått, kan en redusere gjødslingsnivået noe i forhold til gjødslingsplanen. I praksis snakker vi om et N behov på 3,5-4 kg N, og dette tilsvarer 15-20 kg 22-2-12. Med husdyrgjødsel vil det i praksis være tilstrekkelig å supplere med Opti NS 27-0-0(4S).