Temperaturen i juli har vært svært høy, og mange slo andreslåtten i forrige uke. Det har ved kysten vært over 700 døgngrader siden midt i juni, og ca 500 døgngrader fra 1. juli. Dette innebærer slåttetid for 2. slåtten der den ennå ikke er tatt, og der det ble slått i juni. Vel og merke dersom en vil ha en høy fôrenhetskonsentrasjon i fôret. Ved 2. slått i juli vil mange også godt innover i landet kunne pågregne en ikke altfor sein 3. slått.

Den høye varmen i juli har gitt rask skyting, delvis også tørke. Avlingene har stedvis bæret preg av dette. Tredjeslått kan for enkelte som vanligvis ikke planlegger for det, være et alternativ i år. De fleste steder melder de ennå fint vær neste uke, men det blir kanskje ikke like stabilt som deler av juli.

Denne uka har det de fleste steder vært en del nedbør, sårt tiltrengt og utover neste uke ser det ut til at store deler av landsdelen får lite nedbør og temperaturer opp mot 20 grader. Dette vil føre til rask vekst av graset og for de som har slått 2. slått vil dette sammen med nedbøren og gjødsel bidra til at gjenveksten raskt kommer i gang.

Gjødsling etter 2. slåtten

Det er helt sentralt å få ut gjødsla så raskt som mulig etter 2. slåtten. Dersom en venter 2-3 uker kan en heller redusere gjødslinga, for det vil uansett ikke bli full effekt av den. Det er så mye nattedogg nå på seinsommeren at nitrogentapet blir oppløyst sjøl uten nedbør. En må ikke vente med å gjødsle fordi det ikke meldes regn.

I en situasjon som nå når gjødsla også har steget vesentlig i pris, er det viktig å prioritere etter effekt. Utenom på veldig næringsrik jord, bør en ha fullgjødsel/NK gjødsel til 3. slåtten der en ikke bruker husdyrgjødsel. Sjøl om det er tilført store mengder kalium tidligere kan dette ha blitt tatt opp i plantene sjøl om ikke planten har brukt for det; såkalt luksusopptak. Det er viktig både for veksten, men også for vinteroverlevelse av plantene å gi Kalium. Derfor bør de færreste bruke 27-0-0 til tredjeslåtten uten husdyrgjødsel. Det er dog aktuelt på leirjord med gode kaliumverdier. I hvert fall bør en gjødsle optimalt på de engene som har et antatt godt avlingspotensiale.

Bekjemping av høymole

Ugrasbekjempelse nå på seinsommeren dreier seg i stor grad om å bekjempe høymola. På god gjenvekst etter slått kan det være aktuelt å sprøyte mot høymola. På denne tida vil det være begrensa med avlingstap i forhold til på våren. I tillegg vet nå bøndene hvordan avlingsmengden ligger an, og har en kontroll på fôrmengden allerede, kan man greit gjøre tiltak nå. Så har man også lagt grunnlaget for neste år.

Så lenge temperaturen er høy så fungerer det fint med midler som Tomahawk og Cleave til eng der en ikke trenger ta hensyn til kløver. Banvel er også veldig aktuelt, men det er kostbart. Gratil pluss Express kan brukes til beiter og er svært billig, men virkningen er dårligere enn de ovennevnte. Dersom kløver skal tas hensyn til er det Harmony og Gratil som bør brukes. Begge midlene er lavdosemidler, og en bør ikke bruke disse ved de høyeste temperaturene.

Sproyting