Husdyrgjødsla har aldri vært mer verdt. Med skyhøye kunstgjødselpriser og stadig større krav til store grasavlinger med høyt proteininnhold må vi utnytte husdyrgjødsla så godt vi kan. Nitrogen er det kvantitativt viktigste næringsstoffet til planten, altså det vi trenger mest av, og det er det mye av i husdyrgjødsel – vi må bare få tak i det.

Nitrogen i husdyrgjødsel finnes både i organisk og uorganisk form. Den organiske formen er ikke tilgjengelig for plantene, men må mineraliseres i jorda før plantene kan få nytte av det. Den uorganiske formen er «klar til bruk». Det er altså det uorganiske nitrogenet i form av ammonium og ammoniakk som gjør graset grønt om våren. I storfegjødsel er det ca. 50% uorganisk nitrogen, mens i grisegjødsel er det ca. 70%. Det er derfor mange er så glad i grisgjødsel, fordi det viser igjen på fargen på graset.

Det er den uorganiske delen som er tilgjengelig om våren, og som vi kan påvirke utnyttelsen av når vi nå skal ut med skiten. Det som avgjør hvor mye nitrogen som går tapt er hvor raskt nitrogenet kommer i kontakt med jord. Når nitrogenet kommer i kontakt med jorda bindes det til jordpartiklene. Vi kan fortsatt få avrenning av næringsstoffer, men sa snakker vi om erosjon, altså at jorda renner vekk.

For å få husdyrgjødsla raskt ned i jorda er været ved utkjøring avgjørende. Lave temperaturer gir mindre fordamping av nitrogen frem til det kommer ned i bakken. Derfor anbefales det å kjøre mye av husdyrgjødsla mens lufttemperaturen fortsatt er lav. I varme land har de større tap av nitrogen på grunn av temperatur, men forsøk har vist at man kan få minst like store tap på grunn av vind. Derfor er vindforholdene avgjørende. I tillegg vil nedbør være med på å løse opp gjødsla og få den raskt ned i bakken. Så det optimale er å kjøre rett før lett duskregn. For mye regn vil kunne vaske husdyrgjødsla ned i bekker og vassdrag før den rekker å komme ned i jorda og binde seg til jordpartiklene. Så unngå å kjøre ut husdyrgjødsla hvis det er meldt store nedbørsmengder de kommende døgn.

Hvor tjukk gjødsla er har også stor betydning for hvor raskt husdyrgjødsla kommer i kontakt med jord. Ved bruk av nedlegger som spredeutstyr må du ned på tørrstoffinnholdet i gjødsla for å få den gjennom systemet. Det er gunstig for utnyttelsen. Det optimale er å tynne ut skiten til 4% tørrstoff. Dette kan enkelt måles med en tørrstoffmåler. Så tynn gjødsel fester seg ikke så lett på graset og flyter raskere ned til jorda.

Hvor tett grassvoren er har også betydning. På gammel eng med mye tunrapp og tett grasdekke er det lett for at gjødsla blir liggende oppå graset. Da blir det store tap. Er du uheldig kan du miste alt tilgjengelig nitrogen. Det gjelder også om du bruker nedlegger, dersom gjødsla er så tjukk at den blir liggende i pølser oppå graset. Så selv om du bruker nedlegger må du være nøye med vanninnblanding og værforholdene ved utkjøring.

For å få mest mulig nitrogen ut av husdyrgjødsla di: kjør den ut når det er lave temperaturer, lite vind, og helst ventende duskregn. Tynn den ut til 4% tørrstoff, særlig på eng med tett grasdekke der du ikke får lagt gjødsla rett ned på jorda. Bruk nedlegger om graset er kommet langt, slik at den ikke legger seg som et teppe oppå graset. Får du dette til kan du spare mye kunstgjødsel. God skitkjøring