Fôrprøver tas av grovfôret 4-6 uker etter slått. Fôrprøver tas gjerne med fôrprøvebor på utvalgte rundballer eller i silo. Ta 2-4 prøver fra hver slått, spesielt om du har jorder som ligger et stykke fra hverandre og kanskje er slått med litt mellomrom. Diskuter gjerne antall uttak med din rådgiver. Fôrprøvene sendes til analyse hos Ofotlab.

Men hvorfor ta fôrprøver??

Begrunnelsen for at vi anbefaler å ta fôrprøver er hovedsakelig for å få en oversikt over fôrverdiene du har tilgjengelig og gi deg mulighet for best mulig fôringstrategi gjennom vinteren! Du vil også ha en anledning til å hente inn kunnskap om ensilering og gjødsling i den foregående sesongen som kan brukes inn i ny sesong.

Ved en analyse av fôret vil du nemlig få svar på følgende parameter:

  • Tørrstoffprosenten. Som igjen vil si noe om du traff på ønsket fortørking.
  • pH, sier noe hvor kraftig gjæringsprosessen er og om fôret er lagringsstabilt.
  • Energi. FEm (fôrenhet melk) pr kg tørrstoff. Dette kan være avgjørende for hvilket kraftfòr du bør bruke, og hvem som bør spise dette grovfôret. Det er som kjent ikke anbefalt å gi eksempelvis sinkyr høyenergifôr. Kanskje kan du kjøpe et rimeligere kraftfôr fordi du fikk til et høyenergi grovfôr. Energi måles også i MegaJoule(MJ).
  • Sukkerinnhold. Viktig som energi for høyere fettprosent i melk. For hest er høyt sukkerinnhold koblet mot enkelte helseproblemer.
  • Protein. Nivå og innhold av protein sier noe om utviklingstrinnet ved slått og den botaniske sammensetningen, men indikerer også over- eller undergjødsling av nitrogen. Har du høyt proteininnhold og lavt energiinnhold i samme prøve tyder det på overgjødsling med nitrogen, og motsatt.
  • Fiber og fordøyelighet. Har betydning for energiverdien og har dirkete sammenheng med plantenes utviklingstrinn på slåttetidspunktet, eksempel: tidlig høsting ->høy fordøyelighet og moderat fiberinnhold -> mulighet for høyt grovfôropptak hos dyra.
  • Ammoniaknitrogen, smørsyre, eddiksyre og melkesyre. Sier noe om smakelighet og fôrverdi. Må sees i sammenheng med de andre parametrene. Vraker dyrene fôret kan svaret ligge her.

Parametrene over er en kortversjon av NLR Innlandet sin artikkel om tolkningen av analysen på fôrpøven som vi gjør med NLR Surfôrtolken. Vil du lese artikkelen i sin helhet eller en dypere forklaring på emnet anbefales disse artiklene:

Slik tolker du grovfôrprøveanalysene | NLR Innlandet

Grovfôranalysen - mer enn bare fôringa | NLR Nord Norge

Nytteverdien av fôrprøvar | NLR Rogaland

BESTILLE FÔRPRØVEUTTAK

Pris på fôrprøver og NLR Surfôrtolk