På mange bruk utgjør innmarksbeitene en stor del av totalarealet, dette arealet har ofte stort potensiale til avlingsøkning. For å ha gode beiter må dreneringstilstanden være ok, det må gjødsels og det må kalkes. Om pH er under 5,5 kan det lønne seg å prioritere kostnaden av kalking fremfor gjødsling siden evnen plantene har til å ta opp næring når pH er lav reduseres, mye av gjødsla vil derfor vær bortkastet.

I Setesdal er det mye areal hvor det er utfordrende å komme frem med traktor, eller det blir for tidskrevende å gjennomføre.

Franzefoss tilbyr kalking med helikopter, de har aldri kalket beiter i Setesdal før, men har gjennomført dette i Rogaland i mange år. Til våren kan dette også bli aktuelt her i Setesdal om det er nok areal som meldes på.

Metoden det gjøres på er at kalk blåses over i spredebøtter under helikopteret. Kalken blir spred raskt og presist, doseringen er 350 kg/daa

Les mer om helikopterkalking på Franzefoss her.

Har du spørsmål kontakt Ella-Marie: ella-marie.furuhovde@nlr.no eller på telefon 47712222

Skriv deg gjerne på listen over interesserte (dette er ikke forpliktende)

REGISTRER DIN INTERESSE FOR HELIKOPTERKALKING HER