Grasprøvene er tatt i nyere timotei eng med raigras og litt kløver. Ut fra tidligere undersøkelser vil dette også gjelde tilnærmet for flerårig raigras og eldre eng med mye engrapp. Bladfaks, hundegras, strandrøyr og Hykor raisvingel vil tilnærmet ha samme FEm-verdier en uke tidligere.

Resultatet av kvalitetsprøvene:

Disse er basert på uttak av grasprøver 18.mai, 25 mai, 31.mai og 7.juni følgende steder i eng på mineraljord i åpent lende:

Sted

Prøvedato

Høyde på graset, cm (målt med tommestokk)

FEm/kg tørrstoff (TS)

Råprotein

% av TS

NDF

Fiber

% av TS

INDF

Ufordøyelig fiber

% av TS

Fordøyelighet, % av TS

Grimstad,

Bakken

31.mai

25.mai

18.mai

70

50

40

0,950

0,982

1,059

17,7

22,5

28,2

52,8

52,4

49,4

8,3

6,0

4,0

75,6

76,9

80,6

Grimstad,

Roresanden 1

31. mai

25.mai

18.mai

60

40

30

0,956

0,998

1,089

14,4

18,1

24,3

54,1

52,2

44,7

7,4

5,1

3,8

77,4

79,0

84,1

Grimstad,

Roresanden 2

31. mai

25.mai

18.mai

60

40

30

0,945

1,010

1,074

15,7

21,2

25,2

55,1

51,8

47,9

8,1

5,0

3,9

76,0

79,2

82,8

Lyngdal, Prestegården

7.juni

31. mai

25.mai

18.mai

75

0,878

0,97

1,034

1,100

10,9

14,3

19,3

24,6

61,7

54,6

51,8

45,6

10,4

6,6

4,3

3,8

71,6

77,7

81,3

84,2

Lyngdal7.juni
31. mai
25. mai

65

0,95
0,992
1,048
13,2
19,4
25,2
58,3
50,8
46,9
8,2
5,9
4,5
76,0
78,3
80,9

Bygland, Jordalsbø 1

14. juni

7.juni

31. mai

0,862
0,954
1,084
15,8
19,5
23,0
56,8
54,0
49,0
10,4
6,1
3,1
69,2
74,6
82,6

Bygland, Jordalsbø 2

14.juni
7. juni
31. mai
0,836
0,928
1,046
12,2
18,1

22,7

64,2
56,0

49,5

12,3
7,8

4,9

68,5
73,1

80,2

Det vil være store variasjoner alt etter lokalklimaet, og jordstykkets plassering i terrenget (solvent, baksølt, lunt, vindutsatt osv.).

Kommentarer: Utviklinga av graset har gått fort den siste måneden og nå er det tida for å høste vedlikeholdsfôr til ammeku samt hestefôr. Det er også aktuelt å slå til gjeldkyr. Fôrenhetskonsentrasjonen er nå svært lav, trolig et godt stykke ned på 0,70 tallet. Proteininnholdet blir også uttynnet og det blir større andel ufordøyelig fiber. Dette fører også til en svært lav fordøyelighet av fôret.

Ta en runde i egen eng og se på utviklinga av graset hos deg. Det er mange faktorer som påvirker utviklinga. Ta gjerne kontakt med en av oss grovfôrrådgivere for hjelp til vurdering av rett slåttetidspunkt.