Graskvalitet og slått, Agder

For prøver tatt ut mandag 13.06. denne uka er verdiene som følger:

FEm

Protein

NDF

INDF

Lyngdal (Årnes)

0,82

10,0

66,3

13,5

Grimstad /Hafstad

0,77

8,0

70,2

16,0

Evje (Birkeland)

0,85

11,5

65,4

8,7

Evje (Evjeneset)

0,88

13,2

61,3

8,5

Nedgangen i fôrenhetskonsentrasjon har vært omtrent som forutsatt siden forrige uke. Inni landet har det denne uka vært full slått ei godværet, og en ser i Evje at det var optimal slåttetid rundt helga som en forutsa. Protein er litt lavt, som ellers har vært trenden i år alle steder i forhold til grasutviklinga. Mye slått er tatt i innlandet også nå, men det gjenstår mye ennå, ikke minst til sau og ammekufôr. Dette vil flere steder kunne slås på en grei fôrkvalitet også neste uke.

Ved kysten er det aller meste slått og det som måtte gjenstå nå vil få svært lav forenhetskonsentrasjon.

Hestehøy

Det er tid for å slå hestehøyet nå i de tidligste strøka.

Med utgangspunkt i prøven fra Grimstad ligger hestehøyet i klasse H3. En har følgende inndeling i kvalitetsklasser:

Klasse

H1

H2

H3

H4

H5

FEh/kg TS

>0,62

0,62-0,58

0,57-0,52

0,51-0,46

<0,46

Grovt forklart ligger FEh ca 0,2 under skalen til FEm.

Hobbyhest bør ha kvalitet H3 eller dårligere, mens unghester, avlshester og hester i hard trening kan ha bedre kvalitetene.

Parallelt viktig er det å treffe gode tørkeforhold for denne typen fôr og sikre et lavt innhold av sukker ved å ikke slå midt på dagen.