Det som kan endre noe av bildet er om det blir makspris på gass slik EU åpner opp for. Mye tyder i hvert fall på at gassleveransene fra Russland blir begrensa, og at tilgangen til gass i EU vil være begrensa.

I tillegg er prisen på innsatsfaktorene i mineralgjødsla høy og ammoniumproduksjonen er begrensa. Dette kombinert med høye matpriser gjør at det er sannsynlig med fortsatt høye priser på mineralgjødsla. Riktignok har hveteprisen falt litt i det siste, og Ukraina og Russland har undertegna kornavtale for eksport. Men som vi vet har mye av prisveksten på mineralgjødsel skjedd før Russlands invasjon i Ukraina, og vi har nok et høyt prisleie over tid på mange av innsatsfaktorene.

En anser risikoen for prisstigning som betydelig utover høst og vinter, og en vil anbefale å bestille gjødsel nå i juli eller august. Vi har ikke oversikt over hvordan prisutviklingen blir til august. Det var en liten oppgang i juli pga kronekursen. Vi vet heller ikke hvordan staten vil kompensere for utgiftene for 2023 sesongen.

Vi tror at en som minimum bør bestille vårgjødsla for 2023 nå på seinsommeren. En bør normalt kjøpe nitrogengjødsel når en har vanlige mengder husdyrgjødsel. Vi tenker at en bør bruke husdyrgjødsel til 1. og 2.slått og kjøpe fullgjødsel til 3 slått avhengig av hvordan sesongen blir mht avling og utvasking. Noe av det viktigste en kan gjøre med slike priser er å gjødsle til rett avlingsnivå, og en bør ikke kaste bort store mengder dyr gjødsel på eng og beite som gir dårlige avlinger. På den andre siden er det viktig at de som trenger proteinrikt fôr, dyrker sitt eget protein, og dermed får redusert behov for dyrt innkjøpt kraftfôr.

Våre rådgivere står til disposisjon for aktuelle spørsmål knyttet til dette.