Feltene ble anlagt våren 2020. Formålet med er å se på hvordan tre nye frøblandinger gir avling sammenlignet med etablerte frøblandinger. Feltet er lagt på to ulike lokaliteter, med ulik høyde over havet og jordart. Det var lagt opp til to slåtter, og dette ble utført i Kvinesdal, mens i Grimstad ble det ved en feil ikke tatt 1.slått. Strandsvingel er interessant da den har et svært dypt rotsystem og tåler spesielt godt tørke. Samtidig gir den store avlinger og har god gjenvekstevne.

De nye blandingene består av følgende frø:

  • Innlandsblandinga: 35% timotei, 10% engsvingel, 15% engrapp, 15% strandsvingel, 10% raisvingel, 5% rødkløver, 5% kvitkløver, 5% rødsvingel
  • Kystblandinga: 15% flerårig raigras, 20% strandsvingel, 10% rødkløver, 15% engsvingel, 40% timotei.
  • Kystblandinga med hundegras: 15% flerårig raigras, 20% strandsvingel, 10% rødkløver, 15% engsvingel, 30% timotei og 10% hundegras.

På feltet i Kvinesdal var det Agder kystblanding og Agder Innlandsblanding som ga størst totalavling, mens på feltet i Grimstad ga som i 2020 innlandsblandinga størst avling. I Kvinesdal gav blandingene med mye raisvingel mer gjenvekst på 2. slåtten, med unntak av blandinga med hundegras. Det må nevnes at vinteren var hard i forkant og dette kan ha gitt utgang på særlig raigras, men også hundegras. Feltet i Grimstad viste også at rutene med mye strandsvingel gav best gjenvekst. Ingen av sammenhengene er statistisk sikre.

Planen er å følge feltet ytterligere to år framover.

Avling i kg TS/ daa ved feltet på Helle i Kvinesdal og Grefstad i Grimstad 2021.

Ledd

Kvinesdal

Kvinesdal

Kvinesdal

Grimstad

1. slått

2.slått

Totalavling

2.slått

Spire surfôr normal

460

479

938

347

Spire surfôr pluss 10

415

497

912

334

Spire robust

390

539

929

374

Agder innland

472

555

1027

392

Agder kyst

421

603

1024

349

Agder kyst+hundegras

416

492

908

363

Statistikk

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.


Vi takker FKRA for økonomisk støtte til dette forsøket.


Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Gjødsling

Høstet i 2021

Ole Helle

Bjørn Ove Tønnesøl Vestby

Sandjord

Leire

Som bonden

Som bonden

24/06 og 24/08

15/07