Biologisk nitrogenfiksering gjennom belgvekstene er størst utover sommeren når temperaturen stiger, mens det fra tidlig vår er nokså begrensa på grunn av lave temperaturer. Organisk gjødsel inneholder en relativt lav andel mineralsk nitrogen som plantene kan nyttiggjøre seg av umiddelbart. Organisk bundet nitrogen må derfor brytes ned til ammoniumnitrogen for å kunne gi plantetilgjengelig næring. Det er viktig å kjøre ut organisk gjødsel tidlig om våren så snart det er greit å kjøre på jorda.

Fordel gjødselressursene smart

På våren har graset lite bladareal og gjødsla faller i større grad direkte på jorda. Når gjødsla får jordkontakt begynner mikrolivet i jorda å bryte ned gjødsla til plantetilgjengelige næring, men nedbryting av gjødsla går seint når det er kaldt. Mai er en måned med mye lys og potensialet for stor fotosyntese. Nitrogenunderskudd tidlig i vekstsesongen fører til at man mister en god del av produksjonspotensialet. Forsøk viser at tidlig gjødsling stimulerer grasveksten til å komme i gang, og totalavlinga blir større.

Den biologiske nitrogenfikseringa øker utover sesongen, så man får absolutt mest ut av husdyrgjødsla med største mengder fra våren av. Blautgjødsel er den mest anvendelige gjødsla, både i åker og eng. Fastgjødsel og komposterte fôrrester utnyttes aller best i åker. I tillegg til egenprodusert gjødsel og fôrrester, har et økologisk bruk anledning til å tilføre konvensjonell husdyrgjødsel om det er behov. Det være gjødsel fra en nabogård som har for mye husdyrgjødsel eller kyllinggjødsel i bulk fra Rogaland. I tillegg til dette, selges pelleterte gjødselprodukt som kan spres med kunstgjødselspreder. Det er spesielt nyttig i beiter der en ikke kommer til med gjødselvogn.

Den vanligste typene pelletert gjødsel på Agder er Marihønegjødsel. Det hovedsakelig to aktuelle typer.

Marihøne 4-1-2: Denne inneholder 4 % nitrogen, 1 % fosfor og 2 % kalium. Gjødsla består av nedtørka fjørfegjødsel som er pressa til pellets.

Marihøne 8-4-5: Denne inneholder 8 % nitrogen, 4 % fosfor og 5 % kalium.

Gjødsla kalles Marihøne Pluss og består av hønsegjødsel tilsatt kjøttbeinmel som er både nitrogen- og fosforrik, samt vinasse (biprodukt fra blant annet sukkerproduksjon) som er svært kaliumrikt. Denne gjødsla er det tilbakeholdelsesfrist på 21 dager fra spredning til dyr kan beite på grunn av at den innholder kjøttbeinmjøl.

Økologisk såfrø

Både bondekompaniet og Norgesfôr har økologiske såfrøblandinger for salg. Med og uten raigras. De blandingene som selges tilfredsstiller de fleste forhold. På myrjord og arealer som beites bør man blande inn Alsikekløver ved fornying. Alsikekløver klarer seg bedre på dårlig jord og tåler beiting bedre enn rødkløver. Det er kun Norgesfôr som har alsikekløver for salg.

Luserne er en spennende belgvekst som vi ikke har fått helt til i Norge. Det er den belgveksten med klart størst potensiale for biologisk nitrogenfiksering. Den trives på mineraljord med pH over 6,5. Luserne har en annen bakteriestamme i Rhizobiumslekten enn kløverartene. En må derfor smitte frøet med bakteriekulturen før såing. NLR Agder etablerte et forsøksfelt med lusernesorter i 2022. Feltet ser lovende ut og vi vil arrangere markdag her i løpet av 2023.

Marihonegjodsel
Pelletert organisk gjødsel. foto: Georg Smedsland