Sein sisteslått, hvordan går man fram?

Det står fortsatt mye uslått eng nå mot midten av oktober. Det meldes stedvis en del regn i helga, men kommende uke blir det omslag til mer stabilt vær. Det blir da forhold for å høste etter hvert som jorda tørker opp. Det er viktig å vente til jorda er kjøreklar, og det er snarere en fordel å vente nå framfor å haste med slåtten. Innvintringa av graset er de fleste steder i gang, og det har vært frostnetter denne uka helt ut mot kysten. Det kan ikke påregnes vesentlig grasvekst nå utover, men jordtemperaturen er faktisk over 10 grader ved kysten, så noe vekst kan det bli ei stund til. En bør se an den finværsperioden en går inn i nå og gjerne slå godt uti perioden. Jo lenger tid det går, dess mer blir graset herda for vinteren.

Stubbhøyde og fôrtørk

Ved en så sein slått som dette er det å ha en stubbhøyde på min. 10-12 cm et must. Om en klipper enga helt ned nå risikerer man dårlig vinteroverlevelse og redusert vekst på våren.

Slått bør skje når duggen er ute av graset. Tørketida bør være maksimalt 1,5 døgn.

Pass på rett dekktrykk

Etter mye regn er det mange jorder som trenger god opptørking. Det er viktig å passe på å unngå kjøreskader, og det å senke dekktrykket er et viktig tiltak i så måte. Sjekk hvor lavt trykk dekka dine tåler.