Døgngrader

I Lyngdal er det opp mot 600 døgngrader siden 1.august (beregnet fredag 8.september). Målt fra 25. juli er det ytterligere ca. 100 grader. En kan godt slå på 700 grader til tredjeslåtten for å få en optimal struktur. Med dagens temperaturer ligger Landvik et par dager foran (ca. 35 døgngrader).

Når skal jeg slå?

Mange har brukt det fine været til å slå denne uka som har vært, og flere vil bruke helga som ser veldig bra ut. Over helga fra tirsdag er det meldt væromslag. På myrjord og moldrik jord kan det være svært aktuelt å bruke de gode høsteforholdene på innhøstinga. Innover i landet er det bra om graset er slått rundt 20.september, mens med kysten kan en drøye det noe mer, og enda mer på raigras. En må følge nøye med på værmeldingene for å få mest mulig ut av sesongen nå som det går mot slutten.

Slåttetidspunktet vil også avhenge av behovet på gården. Om en har manko på fôr som en del har akkurat i år, vil det være viktig å få med seg hele sesongen. Det er fortsatt vekstdøgn igjen. Det bør også være gode muligheter til å få solgt fôr til en god pris.

Pass også på stubbehøyden ved sen slått. Jo senere du slår jo høyere stubb bør man ha, gjerne 10-12cm ved sen slått. I stubben ligger nemlig grasets "nistepakke" for å overleve vinteren. Med svært kortklipt gras vil også utgang på grunn av kvelning være et stort problem da stubben blir stående under vann og is.

Fortørking

God og rask fortørk er viktig for å gi best mulig fôropptak og for å unngå tap. Det er mye avling på mye av det som slås for tida. Det vil kreve tid til fortørkinga. Døgnet er kortere, og det er tidvis mye dugg på morgenen. Normalt bør graset tørke to hele dager på denne tida, det vil si at en i praksis slår etter duggen tørker opp på formiddagen den ene dagen, og høster påfølgende dag på kvelden. Dette avhenger sterkt av lokale forhold og værvariasjoner som vind og solinnstråling. En bør ikke la avlingene ligge i særlig mer tid enn dette, da en vil øke risikoen for feilgjæring betydelig.

Ekstra utfordring med raigras

En tidlig slått på raigraset kan være problematisk ved at gjenveksten blir for stor. Raigraset bør ikke være stort mer enn 10-12 cm ved innvintring, men om en slår raigraset nå, vil det fort nå mye høyere, og det vil bli problem med utgang som følge av snømugg. Med de temperaturene vi har akkurat nå er det enda mer som tilsier at raigraset vil vokse mye utover. Blant annet er jordtemperaturen svært høy nå (ca. 16 grader i Lyngdal/Landvik). Det vil sannsynligvis måtte slås mot månedsskiftet for at det ikke skal bli for langt.