Artikkelen sto først på trykk i Bondevennen 32 - 21. okt 2022

Store mengder grasrester, jord og liknende fjerner du manuelt. Dersom redskapet har stått tørt kan det være en fordel å bløte opp før du går i gang med vask. Er det store mengder med overflødig smørefett rundt lager og annet, er det en fordel om du fjerner dette manuelt med tørkepapir før vask for å redusere mengden petroleumsprodukter som blir spylt utover alt og på bakken. Bruk engangshansker.

Opp med trykket

Vask redskapet med høytrykksvasker. Bruk hørselvern (med en episode av Bondevennens podcast, selvsagt!) og vernebriller. Unngå å spyle direkte på lager. Husk å åpne/heve/senke deksler for å rengjøre begge sider. Bruk stengekraner på hydraulikk og/eller sikring av hydraulisk sylinder dersom du må under deler av redskapet som holdes oppe av hydraulikk, for eksempel steinkasse på steinhenteren eller slåttebjelken på slåmaskinen. Støttebukker er også et godt og rimelig HMS-tiltak.

På lag med elementene

Redskap med høyt antall lager, slik som rundballepresser og finsnittere, har det best uten høytrykksvask. Fjern grasrester manuelt og blås bort støv med trykkluft. Et bra HMS-tiltak er å stå ute med vinden i ryggen, vernebriller, støvmaske og hørselsvern. Å stå i portåpningen er et godt alternativ hvis det er «…ruskutt aa leggja ut paa». La redskapet få tid til å tørke etter vask. Det tørker kjappest ute, men husk å kjør det inn før kvelden eller før regnet kommer.

Pent stell

Ved å la redskapet stå inne på tett gulv før antirustbehandling, kan du oppdage eventuelle oljelekkasjer lettere. Smør alle smørepunkt (bruk instruksjonsboka). Koble til og start opp for å fordele smørefett i lager.

Du kan bruke spillolje, sagkjedeolje eller lanolinprodukt til antirustbehandling. Biologisk sagkjedeolje og lanolinprodukter er de mest miljø- og HMS-vennlige alternativene. Stå ute i oppholdsvær med vinden i ryggen og bruk støvmaske, vernebriller, hørselsvern, engangshansker og overtrekksdress når du påfører antirust på redskapet med trykkluft- eller elektrisk sprøyte. Unngå medvind mot klesvask som henger ute til tørk for å minimere faren for ekteskapelig totalhavari til «freddan».

Noter ned eventuelle feil og mangler. Ta gjerne bilde for å bruke som huskelapp.

Siste sikring før vinterdvalen

Strekkfisker og alle former for reguleringsstag skrur/trekker du helt ut og smører, før du skrur/skyver dem inn igjen. Prøv å la alle hydrauliske sylindere stå helt inne når du parkerer redskapet. Er deler av stempelstang synlig, kan denne godt få en ekstra dose med antirust. Fjærer, som for eksempel på slåttebjelke, skal være ubelastet gjennom vinteren (slåttebjelke låser du med hydraulisk stengekran i hevet stilling).

Tøm gjødselvogner og liknende for væske når du vasker dem slik at frostperioder ikke blir et problem. Pump frostvæske eller spylervæske gjennom åkersprøyta.

Tenk også igjennom plassering av redskap slik at barn ikke kan bruke dem som klatrestativ gjennom vinteren for å komme opp til tomme siloer. Redskap som skal ha service i løpet av vinteren kan du parkere sist.

Kraftoverføringsakslinger

Ta akslingen av redskapet, og dra akslingen fra hverandre. Demonter vernerør over hanndelen. Spray med rustløser, bremserens eller lignende og tørk av. Husk at rustløser og annet inneholder løsemidler, bruk derfor engangshansker. Ha tynn olje oppi hunndelen og utpå hanndelen. Monter på vernerør igjen og skyv akslingen sammen igjen. Smør låsebolt med olje og ett par pump med smørefett i hvert ledd. Sjekk at låsekjetting og feste er ok.

  • HMS
  • Rensk
  • Vask eller blås rent
  • Tøm
  • Smør
  • Tørk
  • Sjekk for lekkasje
  • Antirust
  • Gjennomtenkt parkering