Dette feltet ble sådd som et demonstrasjonsfelt med syv ulike sorter. Fire sorter, Joy, Fortaris, NMB15-235 og Ambient fra Nordic Maize Breeding (NMB) i Nederland og tre sorter, Trooper, Ambition og Prospect fra Limagrain i Danmark. Ambition er den sorten av disse som har vært lengst i det norske markedet.

De fire sortene fra NMB er tidlige sorter, og det gjenspeiler seg i høyt tørrstoffinnhold ved høsting. Disse sortene hadde utpreget tynnere stengel enn de tre andre, men likevel tett bestand. Trooper er også en svært tidlig sort som ga veldig god tørrstoffavling, men har lavere stivelseavling per dekar. Ved høsting ble det observert at denne sorten hadde mye kolber i forhold til de andre. Prospect ga høyest tørrstoffavling på over 2000kg tørrstoff per dekar, og over 1500 Fem/daa, men har omtrent samme stivelsesavling per dekar som Trooper. Ambition er den sorten med lavest tørrstoffinnhold ved høsting, men også den med høyest forenhetskonsentrasjon, samt høyst stivelsesinnhold. I mais er det stivelse man ønsker, som med riktig bruk kan redusere kraftfôrforbruket. Stivelsen får man hovedsakelig fra kolbene.

Mais hosting 23 september 2020
Maisplantene ved høsting. Store fylte kolber. Foto: Josefa Andreassen Torp

Avling i kg ts/daa, tørrstoffprosent, innhold av fôrenhetskonsentrasjon, protein og stivelse per kg ts og antall fôrenheter per dekar ved høsting av syv ulike sorter fôrmais.

Sort

Kg ts /daa

Tørrstoffinnhold ved høsting

Fem/kg ts

Fem/daa

Råprotein g/kg ts

Stivelse g/kg ts

Stivelse kg/daa

Fortaris

1638

32

0,78

1277

68

302

495

Joy

1568

34

0,79

1239

80

298

467

NMB15-235

1454

33

0,77

1120

67

302

439

Ambient

1211

32

0,79

957

78

322

390

Trooper

1922

31

0,75

1441

58

273

525

Ambition

1710

30

0,81

1385

69

325

556

Prospect

2006

32

0,78

1565

66

263

528


Maisen er analysert med NIR (Near Infrared spektroskopi) som er kalibrert på gras og dermed blir ikke den gunstige fordøyeligheten av fiber i maisen tilstrekkelig «verdsatt» og dermed blir fôrenhetskonsentrasjonen lavere enn det dyret faktisk får ut av fôret.

Mais
Kolber fra de ulike maissortene. Foto: Josefa Andreassen Torp
Maisvarmeenheter
Akkumulert maisvarmeenheter (MVE) for vekstsesongen (1.5-15.10.) 2018, 2019 og 2020. Beregna på bakgrunn av døgnmiddeltemperatur i 2 meters høyde på Landvik.

Høstetidspunktet på maisen bestemmes ut ifra maisvarmeenheter (MVE) som regnes ut med formelen for Ontario heat units, og vi ønsker rundt 2400 MVE før høsting. Utviklingen av MVE er forskjellig fra år til år. I 2018 nådde vi dette målet i månedsskifte august/september, mens i både 2019 og 2020 oppnådde vi dette målet ca. 1 måned senere.


Forsøksdata.

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Sådd

Høstet

Jon Rislå

Siltig mellomsand

Fôrmais

Som bonden

15. mai

22.september