På lokalt felt i Grimstad var det signifikant høyere tørrstoffavling mellom behandlingstidspunkt, der midterste tidspunkt for gjødsling, 12 dager etter 1. slått, ga høyest avling. Det er ingen forskjell i tørrstoffinnhold. På landsbasis viser samlet resultat av 12 felt samme konklusjon, men her ble det også påvist lavere tørrstoffinnhold ved senere gjødsling.

Resultater fra lokalt forsøk, og sammenstilling av alle felt i landet, 12 felt til sammen.

Lokalt felt

Heile landet

Gjødsling, dager etter 1.slått

Avling 2.slått, Kg ts/daa

Tørrstoff, %

Gjødsling, gj.snitt dager etter 1.slått

Avling 2.slått, kg ts/daa

Tørrstoff, %

5

470 ab

20,8 a

3

508 a

24,7 a

12

496 a

20,7 a

10

505 a

23,1 b

19

388 b

21,2 a

18

479 b

23,4 b

p

0,035

i.s.

0,05

0,001

Forsøksdata.

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Høstet

Kristen Udjus

Lettleire

Eng

50kg 18-3-15/ daa

9.august 2019

NIBIO v/Ellen Elverland og NLR Agder v/Josefa Andreassen Torp